Ambulancie sa s ministerstvom zdravotníctva zatiaľ nedohodli na dofinancovaní

Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo večerné rokovanie na Úrade vlády SR k dofinancovaniu ambulantného sektora. Zúčastnil sa ho premiér E. Heger, štátny tajomník Ministerstva financií SR M. Klimek, minister zdravotníctva V. Lengvarský a ich tímy a zástupcovia ambulantného sektora. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) na rokovaní zastupovala prezidentka SVLS Monika Palušková. Keďže zatiaľ nedošlo k dohode, rokovania majú pokračovať v piatok 27.1.2023.

SVLS žiada, aby sa dofinancovanie ambulancií uskutočnilo výlučne cez úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom prostredníctvom zdravotných poisťovní cez navýšenie platieb za poistencov štátu – iba tak je možné rýchlo a transparentne posunúť financie v krízovej situácii do kolabujúcich ambulancií. Zároveň SVLS odmieta dofinancovanie zdravotných poisťovní cez navýšenie ich imania.   

Stručné zhrnutie situácie k 25.1.2023:

1/ Účinnosť zmlúv s dvomi z troch zdravotných poisťovní končia 31.1.2023. Zostáva 5 (slovom päť!) pracovných dní. Ambulancie, ktoré nové zmluvy nepodpíšu, budú v nezmluvnom vzťahu.

2/ Zdravotné poisťovne môžu zazmluvniť iba taký finančný objem, aký majú k dispozícii. Na rok 2023 je pre zdravotníctvo veľká finančná diera.

3/ Nezmluvné ambulancie sa definitívne zatvoria alebo prejdú na priame platby – v druhom prípade by bola ťarcha na pacientovi: musel by si hradiť vyšetrenie v ambulanciách, laboratórne vyšetrenia, všetky lieky, nemal by mu kto predpísať prevoz sanitným vozidlom. Zastavilo by sa vykonávanie preventívnych prehliadok. Takýto scenár je pre SVLS absolútne neprijateľný.

4/ Problémy, ktoré sme identifikovali už minulý rok, sa opäť hasia na poslednú chvíľu a pod tlakom.

5/ Reálne je minimálna a absolútne nevyhnutná potreba na udržanie prevádzky ambulancií minimálne 320 miliónov EUR.

6/ Vládou SR ponúknuté medziročné navýšenie v rozpočte pre ambulancie vo výške 7%, resp. 6% sme jednoznačne odmietli, pretože nepokrýva ani polovicu inflácie v roku 2022, ktorá v roku 2022 bola 15%. Ponuka neobsahuje astronomické náklady na nájomné, energie, spotrebný materiál, náklady na stravné a mzdy zamestnancov, pohonné hmoty, externých dodávateľov – IT služby, odvoz nebezpečného a komunálneho odpadu, účtovníctvo a ďalšie služby… Štruktúra nákladov v ambulancii je rovnaká ako v ktorejkoľvek nemocnici – akurát ju musia svojou prácou zabezpečiť dvaja až piati zdravotníci.

7/ Pripravujú sa konkrétne kroky na možné zavedenie doplatkov poistencov v prípade, že k dohode na dofinancovaní prevádzky ambulancií nedôjde.

 

Fakty z rokovania na Úrade vlády SR dňa 25.1.2023:

1/ Rokovanie bolo vecné a pragmatické. Za SVLS sme ponúkli konkrétne zdroje a mechanizmy na dofinancovanie a jeho udržateľnosť.

2/ Zhodnotili sme oprávnenosť požiadaviek ambulantného sektora, kde sme žiadali dofinancovanie vo výške minimálne 320 miliónov EUR, ako sme deklarovali už v októbri 2022.

3/ Ministerstvo zdravotníctva SR ponúklo dofinancovanie vo výške 110 miliónov EUR, čo zhruba pätina kritického minima pre udržanie prevádzky ambulancií. Suma je nedostatočná.

4/ Do sumy 320 miliónov EUR, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku ambulancií ešte chýba zhruba 50 miliónov EUR – navrhli sme konkrétne zdroje, ktoré sú dostupné a prakticky okamžite využiteľné. Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR v priebehu zajtrajšieho dňa preveria SVLS navrhnuté konkrétne zdroje a mechanizmy REÁLNEHO dofinancovania.

5/ SVLS žiada, aby sa dofinancovanie ambulancií uskutočnilo výlučne cez úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom prostredníctvom zdravotných poisťovní cez navýšenie platieb za poistencov štátu – iba tak je možné rýchlo a transparentne posunúť financie v krízovej situácii do kolabujúcich ambulancií.

6/ SVLS odmieta rôzne zložité kompenzačné mechanizmy, ktoré sú komplikované, byrokratické a nezmyselne by zaťažili zdravotníkov v ambulanciách. Úlohou lekára je liečiť, nie behať po úradoch a zháňať tlačivá na vyplatenie mikroskopických finančných prostriedkov, ktoré dorazia na účet ambulancie o pol roka. Ak vôbec.

7/ SVLS navrhla predsedovi Vlády SR, Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu financií SR konkrétne kroky a zdroje financií, ktoré je možné bez zbytočného zdržania využiť na operatívne dofinancovanie celého ambulantného sektora. Obe ministerstvá návrhy v priebehu najbližších hodín vyhodnotia a predstavia riešenie.

8/  Zatiaľ k dohode nedošlo. Ďalšie stretnutie je predbežne naplánované na piatok 27.1.2023.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)