AVLS: Nový výkon v ambulanciách všeobecných lekárov vo VšZP a Unione

V záujme zvyšovania spolupráce našich pacientov pri liečbe a pri udržiavaní a rozvoja zdravého životného štýlu pri odvrátiteľných úmrtiach ovplyvnených artériovou hypertenziou, poruchami látkovej výmeny tukov a obezitou majú členovia Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Union zdravotnej poisťovni už zazmluvnený nový výkon pre sestry EDU.

Autorkou manuálu aj dotazníka pre sestry a pacienta je viceprezidentka SVLS/AVLS MUDr. Iveta Malíková, MPH.

Ide o pripočítateľný výkon k výkonom H0003 a H0004 (komplexný manažment pacientov s artériovou hypertenziou, dyslipidémiami a obezitou v ambulanciách všeobecných lekárov). Vykonávajú ho sestry v týchto ambulanciách a ide o prvý skutočný krok k zvyšovaniu ich kompetencií.

Všetky informácie k novému výkonu a jeho vykazovaniu nájdu členovia AVLS ako vždy na www.avls.sk podstránka Zdravotné poisťovne časť VšZP a Union.

 

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)