AVLS/SVLS sa s Unionom na zmluvných podmienkach od 1.1.2019 zatiaľ nedohodla

Dňa 29.11.2018 zástupcovia Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS/SVLS) rokovali v Union zdravotnej poisťovni, a.s.

Obsahom rokovaní boli zmluvné podmienky pre členov AVLS/SVLS a definovanie právnej a odbornej istoty v našich zmluvných podmienkach. Zatiaľ sme sa na nich definitívne nedohodli. Rokovania budú pokračovať začiatkom decembra. Pre členov AVLS/SVLS do konca rokovaní platia súčasné dodatky.

Pokiaľ by členom AVLS/SVLS boli doručené dodatky z Union zdravotnej poisťovne, a.s. na podpis, treba ich ignorovať, pretože ich obsah nie je schválený Prezídiom AVLS/SVLS.

O ich výsledkoch budeme členov AVLS/SVLS informovať individuálne a osobitne.

Autor: Monika Palušková

Foto: AVLS/SVLS