Certifikovaný kurz Antikoagulačná liečba v ambulancii všeobecného lekára, Zvolen, 22.2.2020

Na jar a začiatkom leta 2020 sa opäť uskutočnia veľmi obľúbené cykly vzdelávacích podujatí pod odbornou garanciou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Samozrejme, následne sa budeme stretávať až do konca roka. Nebudú chýbať ani tradičné Lekárske izby SVLS/AVLS.

Vzdelávanie do praxe pre všeobecných lekárov jar/leto 2020

Začíname “smart” Antikoagulačnou liečbou v ambulancii všeobecného lekára (február 2020), budeme pokračovať mimoriadne populárnymi Akadémiami, ktoré máte radi – Akadémiou EKG a Akadémiou artériovej hypertenzie II (marec 2020), ďalej Kongresom SVLS v Šamoríne – Čilistove (máj 2020) aj medzinárodným školením školiteľov všeobecného lekárstva EURACT EUROPE v Bratislave (máj 2020).

Registráciu a informácie o podujatiach jar/leto 2020 pre všeobecných lekárov nájdete na www.svls.sk a www.akademiampm.sk

Sobotná Moja ambulancia – Antikoagulačná liečba v ambulancii všeobecného lekára vo Zvolene

V roku 2020 máme už pripravené viaceré podujatia v rámci špeciálneho projektu Moja ambulancia – “smart” riešenia pre prax.

Pilot, ktorý sa uskutočnil v novembri 2020 v Košiciach, bol mimoriadne úspešný, a tak sa v roku 2020 rozbieha pravidelný cyklus víkendových “smart” kurzov Moja ambulancia. Okrem antikoagulačnej liečby máme pre Vás na tento rok pripravené aj dve úplne nové témy … Čoskoro Vás o nich budeme informovať.

Na podujatie vo Zvolene sa nám podarilo rezervovať miesta aj pre našich rezidentov – môžu sa vzdelávania zúčastniť bezplatne a spoločne s ostatnými lekármi z praxe 🙂 K dispozícii na konzultáciu im bude aj člen Sekcie pre rezidentský program MUDr. Henrich Hazucha.

Najbližšie sa uskutoční Moja ambulancia – certifikovaný kurz Antikoagulačná liečba v ambulancii všeobecného lekára dňa 22.2.2020 v hoteli Tenis vo Zvolene. Elektronická registrácia na podujatie je na https://www.akademiampm.sk/registracia/registracia-na-moju-ambulanciu/

Čo sa na “smart” kurze naučíme?

Registrácia začína o 8.00 hod., kurz bude trvať cca do 16.00 hod. Účastníci obdržia certifikát, ktorý vyžadujú zdravotné poisťovne na úhradu výkonu vyšetrenia INR v ambulancii všeobecného lekára a súčasne im bude pridelených 5 kreditov ARS CME.

Ako správne interpretovať namerané hodnoty INR? Môže warfarinizovaný pacient absolvovať extrakciu zuba? Nízkomolekulové heparíny a warfarin – čo s nimi? A ako vždy – ešte veľa, veľa dôležitých informácií do každodennej praxe všeobecného lekára vrátane správneho vykazovania pre zdravotné poisťovne …

Odbornú garanciu podujatia zabezpečuje Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

Lektormi februárového kurzu vo Zvolene sú: MUDr. Iveta Malíková, MPH, MUDr. Henrich Hazucha a MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS