Členovia SVLS/AVLS – zvýšte si príjmy v Dôvere Manuálom na využívanie liekovej karty pacienta

Jedným z nových parametrov, ktorý ovplyvňuje výšku platby Dôvery poskytovateľom, je aj využívanie, resp. „klikanie“ na Liekovú kartu pacienta, čo je jedna z funkcionalít služby BL online.

Print screeny uvedené nižšie obsahujú návod, kde a ako si môže všeobecný lekár Liekovú kartu zobraziť, a teda splniť parameter v rámci odmeňovacieho mechanizmu.

Manuál na využívanie liekovej karty pre členov SVLS/AVLS je uverejnený na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Autor: Ľudmila Zozuľáková, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s., fotolia.com