Členovia AVLS/SVLS podpíšu dodatky s VšZP platné od 1.1.2019 do 30.6.2019

Milí kolegovia, členovia AVLS/SVLS,

bude Vám ako členovi AVLS/SVLS doručený nový zmluvný dodatok medzi Vami ako poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).

Našou požiadavkou bolo pri zazmluvnení výkonov aj zvýšenie kapitačných platieb. Úplne pragmaticky však bolo treba žiadať navýšenie, na ktoré VšZP v súčasnej situácii reálne má.

Podstatné je, že napriek komplikovanej situácii s rozpočtom pre zdravotníctvo na rok 2019, vyrokovali sme prvé navýšenie platieb do našich ambulancií od 1.7.2018 a ďalšie bude obsahom dodatkov platných od 1.1.2019. V prípade maximálneho využitia všetkých novozazmluvných kapitácií a výkonov nad rámec kapitácie pri 1000 poistencoch VšZP môže všeobecný lekár pre dospelých od 1.1.2019 zarobiť vyše 700 EUR mesačne navyše v porovnaní s faktúrami z novembra 2017.

AKO VYZERÁ NOVÝ DODATOK A ČO OBSAHUJE?

Členovia AVLS/SVLS, porovnajte si text dodatku s VšZP, ktorý dostanete, so vzorovým dodatkom uverejneným na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne, kde sme uviedli aj všetky pre Vás dôležité informácie.

Počas víkendu si s Vami ako obyčajne prejdeme všetky novinky, ako aj právne a odborné súvislosti v dodatku – komentár bude pre členov AVLS/SVLS zavesený na rovnakom mieste.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: VšZP, fotolia.com