Čo NAOZAJ hovorí odporúčanie Európskej komisie o používaní antigénových testov?

Kde nájdete celý OFICIÁLNY dokument odporúčania Európskej komisie na používanie antigénových testov?

👉 https://ec.europa.eu/…/sarscov2_rapidantigentests…

Najdôležitejšie odporúčania Európskej komisie na používanie antigénových testov (Ag testov):

1. Pred použitím Ag testov by sa mala robiť validácia voči RT-PCR testom na plošnej vzorke ľudí.
2. Odporúčanie (aj podľa WHO): senzitivita Ag testov má byť nad 80% a špecificita nad 97%. Ide o parametre pre pacientov s príznakmi ochorenia.
3. EK odporúča cielené testovanie populácie plošne (lokálne v oblasti s vysokou prevalencou), nehovorí o celoplošnom testovaní.
4. Pre výsledok Ag testu EK odporúča vykonať potvrdzujúci test.
5. Ag testy by sa mali používať najmä v prípade limitovanej dostupnosti RT-PCR testov alebo vysokej prevalencie infekcie.
6. RT-PCR test sa spomína v texte ako zlatý štandard testovania.
7. EK apeluje aj na vzájomné uznávanie výsledkov, ktoré vníma ako kľúčové pre uľahčenie cezhraničného pohybu.
8. Text opisuje výhody aj limity Ag testov voči RT-PCR.
👉 Pouzit Ag testy je správne v zamorených regiónoch, ohniskách a tam, kde sa dá často testovať: v nemocniciach, DSS-kach, väzniciach, uzavretých komunitách, atď.
EK jasne odporúča, čo robiť pred začatím testovania, ako postupovať počas a po testovaní.
👉 Plošné Ag (nie celoplošné) testovanie je v mnohom komplementárne presnému RT-PCR testovaniu.
Autor: Pavol Čekan
Zdroj: facebook autora
Foto: fotolia.com