Ďalší webinár EUROPREV-u pre všeobecných lekárov on line už 11.6.2019 od 21.00 hod.

Milé kolegyne a kolegovia,

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je nositeľom nových inovatívnych foriem  vzdelávania všeobecných lekárov na Slovensku.

SVLS  ako riadny člen medzinárodnej organizácie EUROPREV, ktorá sa zaoberá prevenciou a združuje všeobecných a rodinných lekárov v Európe, Vám umožní sledovať webináre na vybrané zaujímavé témy organizované touto organizáciou.

Zaujíma Vás, ako môžete zlepšiť svoj manažment  preventívnych prehliadok vo Vašej ambulancii ? 

11. 06. 2019 od 21.00 hod. môžete online sledovať webinár na tému 

        Setting up a quality project in your practice

– Quality improvement and quality circles

– How to perform a PDSA cycle

– Tools, strategies and tips  

 

Webinár č. 3 bude organizovaný v spolupráci s EQuiP (WONCA Europe network for quality and safety of care)

Prednášajúcimi budú  Eva Arvidsson and Piet Vanden Bussche, rodinní lekári, výskumníci a profesori z Linkoping University and Ghent University.

Spolupráca EQuiP  sľubuje prezentáciu praktických  manažérskych nástrojov, ktoré môžeme použiť na implementáciu zmien v našich ambulanciách.

 

Link na sledovanie webinára: https://europrev.woncaeurope.org/webinar

Vzhľadom na očakávaný vysoký záujem odporúčame pripojiť sa v dostatočnom predstihu.

 

Autor:  MUDr. Henrich Hazucha
zástupca Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) v medzinárodnej organizácii EUROPREV

Foto: archív autora