Ďalšia akcia s odbornou garanciou SVLS: Moja ambulancia tentokrát v Nitre

Všeobecní lekári sa opäť stretnú na ďalšom spoločnom vzdelávacom podujatí. Tentokrát to bude obľúbená Moja ambulancia na tému PAO (periférne artériové ochorenie) v dňoch 18.3. a 19.3.2022 v Nitre. Odborným garantom podujatia je Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). 

V piatok 18.3.2022 budeme mať tradičnú Lekársku izbu SVLS/AVLS – poradíme si s prevádzkou našich ambulancií, pomôžeme si.

V sobotu 19.3.2022 sa budeme vzdelávať v diagnostike a liečbe PAO – vysvetlíme si novinky a precvičíme diagnostické aj terapeutické zručnosti, budeme sa venovať aj právnym aspektom práci v ambulancii.

Lektori podujatia:

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

MUDr. Iveta Malíková, MPH

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

 

Tešíme sa na seba, priatelia. Sme veľmi radi, že sa opäť uvidíme.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)