Ďalšie Lekárske izby SVLS budú 23.3. a 30.3.2019 počas Akadémie v Jasnej

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

Akadémie medicínskeho vzdelávania sa budú konať v roku 2019 v hoteli Chopok v Jasnej.

Dôvod? Jednoducho sme sa už na Táľoch nezmestili …

Lekárske izby SVLS počas Akadémií medicínskeho vzdelávania

Tradične sa budú konať na Akadémii v sobotu popoludní od 14.00 hod. do 15.30 hod. Preberieme si spolu prevádzkové problémy našich ambulancií, budeme sa rozprávať o ich riešeniach a budeme si vzájomne pomáhať tak, ako je to pre SVLS príznačné.

Frekventanti a lektori zúčastňujúci sa konkrétnej Akadémie sú na Lekársku izbu SVLS automaticky registrovaní. Ostatní všeobecní lekári mimo Akadémie sa z kapacitných dôvodov musia vopred registrovať.

Keďže sme sa z Banskobystrického presťahovali do Žilinského kraja, registráciu bude zabezpečovať MUDr. Martina Jandzíková. Záujemcovia sa môžu registrovať výhradne elektronicky na svls.zali@gmail.com

Registrácia na mieste nie je možná.

Termíny a témy Akadémií na celý rok 2019 nájdete na www.akademialekarov.sk

Tešíme sa na vás. Vítaní sú všetci všeobecní lekári, ktorí majú chuť sa stretnúť a pozhovárať s kolegami. 🙂

 

Autor: Akadémia medicínskeho vzdelávania

Foto: Akadémia medicínskeho vzdelávania