Dodatky k zmluve s VšZP pre členov AVLS platné od 1.7.2019

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) rokovala dňa 9.7.2019 s predstaviteľmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Predmetom rokovania bol Dodatok k zmluve platný od 1.7.2019.

Všetky informácie k postupu nájdu členovia AVLS na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

 

Autor: SVLS/AVLS