Dodatok VšZP – od 1.7.2019 majú členovia AVLS nové cenové podmienky. Dodatok však ešte nepodpisujú!

Sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť zvýšenie kapitačných platieb u našich kapitovaných pacientov starších ako 65 rokov a zvýšenie ceny bodu za preventívnu prehliadku vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). 

Veľmi nás teší, že sa nám podarilo ukončiť aj éru nepopulárnych hodnotení prostredníctvom KEF. Pri analýze zaslaného dodatku však AVLS identifikovala viaceré nezrovnalosti v textovej časti navrhovaného dodatku. Textová časť nebola prerokovaná na pracovných stretnutiach predstaviteľov AVLS a SVLS a obsahuje zásadné nezrovnalosti, s ktorými nemožno súhlasiť.

Podrobné informácie o ďalšom postupe a analýzu dodatku VšZP nájdu členovia AVLS na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Autor: Monika Palušková

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.