Dôvera – dodatky pre členov AVLS platné od 1.7.2019

Slovenské zdravotníctvo je nedofinancované a reálne mu hrozí kolaps. Ešte nikdy sa nenachádzalo v takom marazme ako v súčasnosti.

Aj preto sú aj podmienky, za ktorých vyjednávame, zložitejšie, ako inokedy. Tým, že rokujeme výlučne za všeobecných lekárov však, paradoxne, máme lepšiu východiskovú pozíciu, ako keby sme na svojom chrbte museli niesť aj špecialistov.

Sme veľmi radi, že sme sa v obsahu zmlúv opäť posunuli k zreálneniu platieb v našich ambulanciách a budeme mať za našu prácu zaplatené v štruktúre, ktorá kopíruje reálnu prax v ambulanciách všeobecných lekárov.

Všetky informácie aj s vysvetleniami ku kontraktu nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Autor: SVLS/AVLS

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.