Dôvera: Pre členov AVLS/SVLS platia súčasné dodatky do 31.3.2019

Členovia AVLS/SVLS majú predĺženú platnosť súčasných dodatkov k zmluve s Dôverou až do 31.3.2019.

Na základe dohody medzi Dôvera zdravotnou poisťovňou, a.s. a AVLS/SVLS bude súčasný dodatok platný do 31.3.2019. Dôvodom takéhoto kroku sú stále prebiehajúce rokovania v Dôvere o precizovaní zmluvných podmienok pre členov AVLS/SVLS z právneho aj finančného aspektu. Vykazovanie a úhrady sa teda naďalej uskutočňujú do 31.3.2019 podľa súčasne platného dodatku.

Opäť pripomíname, že z uvedeného dôvodu môžu členovia AVLS/SVLS posielať svoje žiadosti na zazmluvnenie prístrojového vybavenia v neskoršom termíne ako platí pre iných poskytovateľov. Odporúčame tak však urobiť najneskôr do polovice februára 2019, aby bol dostatok času prístrojové vybavenie každej ambulancie individuálne zahrnúť do konkrétnych zmlúv.

Všetky informácie budeme členom AVLS/SVLS zasielať priebežne tak ako doteraz.

 

Autor: AVLS/SVLS

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., fotolia.com