Dôvera: Revízne kontroly odhalili chyby vo vykázanej zdravotnej starostlivosti takmer za 43 miliónov EUR

Zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera vlani vykonala spolu 1098 tzv. externých revíznych kontrol u konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ich výsledkom boli zistenia nerealizovanej, neodôvodnenej alebo nesprávne vykázanej zdravotnej starostlivosti v sume 42,6 milióna eur. Pre TASR to uviedol PR špecialista najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne Matej Štepianský.

Vysvetlil, že kontroly na diaľku vykonávali zamestnanci zdravotnej poisťovne s podporou informačného systému pri každom spracovaní dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. “Revízni lekári a revízni farmaceuti v rámci schvaľovacej činnosti posúdili v roku 2019 celkovo 23.000 návrhov na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok a mimoriadne finančne náročnej liečby a predišli duplicitnej úhrade alebo neúčelnému poskytnutiu liečby v hodnote 1,24 milióna eur,” povedal.

Doplnil, že finančné prostriedky ušetrené revíznou činnosťou môžu byť použité na zdravotnú starostlivosť. ZP Dôvera podľa Štepianského efektivitu nehodnotí výškou uložených pokút alebo odhalenými pochybeniami. Jej cieľom je zabezpečiť, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti túto činnosť vykazovali správne.

“Zároveň chceme predchádzať konfliktom a zhoršovaniu vzťahov medzi poskytovateľmi a zdravotnou poisťovňou. Preto máme mesačne desiatky stretnutí s lekármi, aby sme predišli zamietaniu výkonov, prípadne uloženiu sankcie. Sú to odborné konzultácie s lekármi, ktorí napríklad vykazujú napríklad vysoký predpis liekov, a snažíme sa zistiť, či sú dôvody na takéto vysoké predpisovanie oprávnené,” dodal Štepianský s tým, že cieľom ZP nie je udeľovať pokuty a hľadať pochybenie pri kontrolách, ale predchádzať im do budúcnosti.

 

Zdroj: TASR

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.