Dôvera uhrádza nad rámec kapitácie výkon 64 až do 31.12.2020

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie spôsobenej ochorením COVID 19 bude Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. od 1.9.2020, predbežne do 31.12.2020 čiastočne kompenzovať používanie ochranných prostriedkov tak, že v tomto období bude akceptovať vykazovanie príplatku (výkon č. 64 v hodnote 70b) pri sťaženom výkone k výkonom 4 a 8 v prípadoch, keď bolo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti potrebné použitie nadštandardných osobných ochranných prostriedkov. Výkon bude hradený cenou bodu ako pre nekapitovaného poistenca.

Podmienky nájdete na webovom sídle:  https://www.dovera.sk/aktuality/4021-stanovisko-dovery-k-aktualnej-epidemiologickej-situacii

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.