Epidemiologička Bražinová k celoplošnému testovaniu: Neviem, na základe akých odborných stanovísk je tento návrh robený

Neviem, na základe akých odborných stanovísk je tento návrh robený, aký je jeho cieľ a aké sú plánované ďalšie kroky.

V prvom rade, antigénové testy nie sú natoľko citlivé ako PCR testy, mnoho infikovaných ľudí pri takomto teste unikne, pretože budú falošne negatívni. Ak je cieľom takéhoto celoplošného testovania “vychytať” všetkých pozitívnych, toto sa nepodarí. Ďalej si neviem predstaviť tú logistiku. Na to bude treba veľmi veľa odberových miest a ľudí, ktorí budú zaškolení robiť odbery a vyhodnocovať testy.

Ak cieľom presne vyhodnotiť epidemiologickú situáciu, skôr by dávalo zmysel urobiť testovanie pomocou PCR testov na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva, prípadne na viacerých takýchto vzorkách vo viacerých regiónoch. Pri súčasnej incidencii by takýto skúmaný súbor nemusel byť veľký. Takýto prieskum by poskytol oveľa presnejšie informácie, ktorí ľudia či ktoré populačné skupiny nám pri vyhľadávaní prípadov COVID-19 unikajú.

Autor: MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, epidemiologička, Univerzita Komenského, Bratislava

Foto: uniba.sk