EÚ chce zjednodušiť cezhraničný prístup občanov k zdravotným údajom

Európska komisia (EK) predstavila v stredu súbor odporúčaní na vytvorenie bezpečného systému, vďaka ktorému budú mať občania prístup ku svojim elektronickým zdravotným záznamom vo všetkých členských štátoch EÚ.

V súčasnosti sa úroveň prístupu občanov k takýmto záznamom v jednotlivých krajinách EÚ značne líši. Preto EK vydala odporúčania, ktoré prispejú k zjednodušeniu bezpečného cezhraničného prístupu k zdravotným záznamom, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Podľa slov eurokomisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukatisa bezpečné zdieľanie zdravotných záznamov v zahraničí môže značne zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pozitívne ovplyvniť rozpočty na zdravotnú starostlivosť. “Znižuje sa pravdepodobnosť, že bude potrebné viackrát zopakovať drahé lekárske vyšetrenia, ako sú snímky alebo laboratórne analýzy,” uviedol.

Členské štáty už začali pracovať na tom, aby boli niektoré časti elektronických zdravotných záznamov prístupné a mohli sa aj cezhranične vymieňať. V odporúčaniach zo stredy sa navrhuje, aby členské štáty rozšírili túto činnosť o tri nové oblasti zdravotných záznamov, konkrétne o laboratórne testy, prepúšťacie správy z nemocnice a snímky a správy o lekárskom zobrazovaní.

Na podporu ďalšej výmeny informácií sa zriadi spoločný koordinačný mechanizmus medzi eurokomisiou a členskými štátmi.

Autor: spravodajca TASR Jaromír Novak

Foto: fotolia.com