EURACT  Leonardo Course Level 1 – National Version

11. – 13. 05. 2023, Bratislava – Hotel Color
Kurz Leonardo pre učiteľov všeobecného lekárstva je súčasťou projektu Leonardo da Vinci a je pravidelne organizovaný Európskou akadémiou učiteľov vo všeobecnom lekárstve (EURACT). Za podpory EURACT-u sme spolu s českým národným reprezentantom MUDr. Jáchymom Bednářom pripravili vôbec prvý „národne-medzinárodný“ kurz Leonardo Course Level 1, ktorý sa uskutoční v termíne 11. – 13. mája 2023 v Bratislave a bude prebiehať v kongresových priestoroch hotela Color.

Leonardo kurz úrovne I je určený práve pre tých učiteľov vo všeobecnom lekárstve, ktorí nemajú zatiaľ učiteľské zručnosti. Kurz bude pozostávať zo šiestich modulov počas troch dní. Je plný zábavy, interaktívneho vzdelávania a aktívnej práce v malých skupinkách.

Sme veľmi radi, že naše pozvanie na vedenie kurzu prijali kolegovia z Portugalska, ktorí majú bohaté skúsenosti s vedením kurzov v rámci EURACTu – Denise Alexandra Cunha Velho a Luis Filipe Ribeiro de Almeida Gomes.
Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť príjemnú vzdelávaciu atmosféru a priestor na výmenu skúseností z praxe.

Príďte medzi nás, tešíme sa na vás.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
národný reprezentant Slovenska pre EURACT
garant pre špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve na LFUK v Bratislave


Kontakty na národných reprezentantov pre EURACT:

Slovenská republika:

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
e-mail: vicepresident@svls.sk

Česká republika:

MUDr. Jáchym Bednář
e-mail: jachbed@seznam.cz

Celý kurz bude prebiehať v anglickom jazyku.

Školitelia

Denise Alexandra Cunha Velho
Luis Filipe Ribeiro de Almeida Gomes
Jáchym Bednář
Pavlo Kolesnyk

Facilitátori

Kučera Marek
Malíková Iveta


Poplatok za kurz:

Člen EURACT: 380,00 Eur

Nečlen EURACT: 420,00 Eur

Poplatok je potrebné zaslať do 28.02.2023 na:

Bankový účet: SK94 1100 0000 0029 4700 0723
VS: 2023
Do správy pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, EURACT 2023

Ubytovanie je potrebné si rezervovať individuálne:

Hotel Color, do poznámky uveďte heslo: LEONARDO
Pri Starom mýte 1,  831 04 Bratislava,  Slovensko
T: +421 (0)2 491 01 255  |  F: +421 (0)2 491 01 265  |  M : +421 (0)917 925 200
Http:// www.hotelcolor.sk  |  E-mail:   reception@hotelcolor.sk
https://www.facebook.com/hotelcolorbratislava
https://twitter.com/hotelcolor


Registračný formulár

EURACT Leonardo Course Level 1 – National Version
11. – 13. 05. 2023, Bratislava

Záväzná prihláška
Potvrdenie registrácie Vám bude zaslané e-mailom do 01. 02. 2023.

Pracovné údaje
Ochrana osobných údajov
Zaslaním vyplnenej prihlášky udeľujem Občianskému združeniu Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava, IČO: 42415624 súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v rozsahu údajov uvedených na prihláške na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadach ochrany osobných udajov.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím: doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH, národný reprezentant SR v EURACT, vicepresident@svls.sk, mobil: +421 907 699 415

Táto stránka je chránená zákonom reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a Zmluvné podmienky.