Euroinštitúcie sa dohodli na novej skupine zakázaných karcinogénov

Európsky parlament (EP) a Rada EÚ (členské štáty) dosiahli dnes v Bruseli dohodu o pozmenenom návrhu Európskej komisie, ktorý stanovuje nové alebo prísnejšie limity pre 11 chemických látok spôsobujúcich rakovinu na pracovisku.

Do novej skupiny “zakázaných” látok na pracovisku patrí drevný prach, šesťmocný chróm či dýchateľný kryštalický kremík.

Eurokomisárka zodpovedná za zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a mobilitu práce Marianne Thyssenová privítala dnešnú dohodu euroinštitúcií o ochrane pracovníkov pred účinkom karcinogénnych chemických faktorov na pracovisku. Upozornila, že rakovina zabíja viac pracovníkov než akékoľvek iné choroby súvisiace s prácou.

“Táto dohoda znamená prevratný míľnik pre ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov, najmä proti rakovine na pracovisku,” skonštatovala Thyssenová.

Proces revízie smernice o karcinogénoch a mutagénoch sa začal v roku 2008. Exekutíva EÚ pod vedením Jeana-Clauda Junckera podnikla konkrétne kroky pre urýchlenie pokroku v tejto oblasti – od mája 2016 predložila dva návrhy na zmenu a doplnenie pôvodnej smernice, čo v praxi znamená zníženie vystavenia pracovníkov voči ďalším 20 chemikáliám spôsobujúcich rakovinu. Oba návrhy podľa EK pomôžu zachrániť životy viac ako 100.000 európskych pracovníkov počas nasledujúcich 50 rokov.

Europarlament a Rada ministrov sa dohodli na prvom návrhu eurokomisie na zmenu a doplnenie smernice o karcinogénoch a mutagénoch. Komisia vyzvala EP a Radu, aby rýchlo dosiahli dohodu aj o druhom návrhu predloženom v januári 2017. Komisia upozornila, že jej práca tu nekončí, pretože už začala prípravné práce týkajúce sa ďalšej skupiny škodlivých chemikálií na pracovisku. Závery chce verejnosti predložiť začiatkom budúceho roka.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com