Flash: Predpis liekov bez preskripčného obmedzenia s kódom lekára – špecialistu

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

pri odosielaní elektronických predpisov liekov, ktoré nie sú preskripčne obmedzené a indikoval ich špecialista, nastali tento týždeň problémy – systém neodoslal takýto recept.

Podľa vyjadrenia firmy Medicom bola tento tento týždeň porucha v systéme VŠZP, preto táto funkcionalita nešla.
Problém s odosielaním takto “označených” je teda len prechodný.

V predpisovaní liekov indikovaných špecialistom, avšak bez preskripčného obmedzenia, treba pokračovať  ako doteraz ďalej – lieky, ktoré indikovali  špecialisti a označia všeobecní lekári na zadnej strane kódom príslušného odporúčajúceho lekára – špecialistu.

Autor: MUDr. Adriana Orechovská, všeobecná lekárka pre dospelých, Melčice

Foto: archív autorky