Flash: Union – stanovisko k očkovaniu proti chrípke

Vážení zmluvní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že Union zdravotná poisťovňa, a.s. od 1.10.2019 v záujme podpory prevencie hradí všetky 3 vakcíny proti chrípke – INFLUVAC TETRA (kód 6345C), VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) a INFLUVAC (kód 56079) v plnej výške ich ceny všetkým poistencom Union zdravotnej poisťovne, a.s. (aj nad rámec indikačných obmedzení). Poistenec teda za vakcínu nič nedopláca. Poskytovateľ lekárenskej starostlivosti fakturuje vakcíny v plnej výške a nie je nutné ich vykazovať v osobitnej dávke. Bližšie informácie budú v krátkom čase zverejnené na našej webovej stránke.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti realizujúci očkovanie vykazuje samotný výkon vakcinácie (výkon 252b).

Prosíme o zabezpečenie zdieľania tejto informácie s Vašou členskou základňou a to vami zvolenou, vhodnou formou.

Ďakujeme za spoluprácu a úsilie, ktoré Vaši členovia vynakladajú pri starostlivosti o našich poistencov.

S pozdravom

JUDr. Peter Sloboda
riaditeľ odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Slovak Republic