Hlavný hygienik: Test na COVID-19 pred operačným zákrokom nie je vyžadovaný

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným
výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre optimalizáciu plánovanej
operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej operačnej/intervenčnej zdravotnej
starostlivosti za súčasnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ku dňu vydania tohto
dokumentu (k 20.05.2020).

Celý dokument nájdete tu: OPERÁCIE…Usmernenie hlavného hygienika SR_elektívne operácie_priaznivá epidemiologická situácia

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com