Hlinková: VšZP je lídrom v reálnom investovaní do zdravotnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je najbezpečnejším prístavom pre slovenského pacienta. Tvrdí to jej generálna riaditeľka Ľubica Hlinková a dodáva, že práve VšZP je tou poisťovňou, na ktorú sa pacient, ktorý čelí vážnym zdravotným problémom môže spoľahnúť.
Tvrdíte, že VšZP je bezpečným prístavom pre slovenského pacienta, ale napriek tomu verejnosť neustále počúva o problémoch pri fungovaní tejto poisťovne, jej stratách, alebo problémoch pri zmluvách s partnermi. Ako si to vysvetľujete?

Dôležité sú fakty a tie sú nepriestrelné, pretože jednoznačne ukazujú, že VšZP je nielen lídrom v investovaní do zdravotnej starostlivosti, ale aj najspoľahlivejším článkom v tejto oblasti. Prečo inak by samotní pacienti, ktorí čelia naozaj vážnym zdravotným problémom jednoznačne uprednostňovali práve VšZP? Pravdou ale je, že naša poisťovňa je rovnako tak dobrý, ako aj ľahký terč pre všetkých, ktorí si chcú do zdravotného poistenia tak, alebo onak kopnúť. A myslím tým všetkých – politikov, médiá, poskytovateľov aj laickú verejnosť. Jednoducho na VšZP sa vždy zvezie všetko.

Hovoríte, že ste lídrom v investovaní do zdravotnej starostlivosti, ale to je umelý argument, pretože VšZP je najväčšia zdravotná poisťovňa a logicky tak musí byť lídrom vo veľkosti platieb…

Áno, ale ja nehovorím o absolútnom čísle, pretože to nemá žiadnu kvalitatívnu vypovedajúcu hodnotu. Poďme sa baviť o sume, ktorú VšZP ročne priemerne investuje do jedného pacienta. U nás je to číslo len za minulý rok 995,-€. Zvyšné dve súkromné zdravotné poisťovne vykazujú v tomto ukazovateli o 279, respektíve až 360,-€ menej. Čiže sa tu bavíme zhruba o rozdiele 30%  v prospech VšZP. To je podľa mňa naozaj markantný rozdiel.

Ako je to možné?

V prvom rade tu zohráva rolu fakt, že VšZP skutočne investuje do zdravotnej starostlivosti prakticky všetky zdroje, ktoré získa z verejného zdravotného poistenia a keďže my sme štátna poisťovňa, naším cieľom nie je tvorba zisku. Druhý faktor je ten, že absolútna väčšina pacientov, ktorí majú naozaj vážny zdravotný problém, ktorý vyžaduje náročnú liečbu je koncentrovaná práve vo VšZP. Zoberme si len takú hemofíliu. Minulý rok bol naším najdrahším pacientom chlapec s touto diagnózou a jeho liečba stála 910 tisíc eur. Celý minulý rok sa na hemofíliu liečilo na Slovensku 191 pacientov a z nich 190 sú poistenci VšZP. Inak povedané – 99,5% hemofilikov na Slovensku sú poistenci VšZP. Mám pokračovať?

Pokojne pokračujte, pretože aj tak sú každý rok médiá plné nejakých káuz, kde VšZP odmietla úhradu zdravotnej starostlivosti, alebo sa nedokázala dohodnúť s poskytovateľom, alebo niečo podobné?

Keďže sme najväčší, je logické, že je o nás najviac počuť. Máme najviac poistencov a sme aj najväčším partnerom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všetko veľké sa deje najskôr u nás, takže sme prví na rane. Za nás ale hovoria holé fakty, s tými sa nedá nijako manipulovať. VšZP je nespochybniteľným lídrom aj v investíciách do najmodernejších liečebných postupov. Ako prví na Slovensku sme napríklad uhradili implantáciu umelého srdca, mimochodom prvú v strednej a východnej Európe. Ako prví sme schválili vnútromaternicovú operáciu rázštepu chrbtice plodu a ako prví sme na Slovensku začali onkologickým pacientom uhrádzať vysokošpecializovanú protónovú terapiu. Uhradili sme unikátnu operáciu urogenitálneho traktu malého dievčatka, ktorá sa realizovala v USA. A tak ďalej a tak ďalej.

Ale prečo teda stále, alebo presnejšie častokrát počúvame a čítame práve o problémoch VšZP? Veď nakoniec to predsa môže aj ľudí odrádzať a prechádzajú ku súkromným poisťovniam. Kde robíte chybu?

Už som spomínala, že VšZP je ľahký a svojím spôsobom najľahší terč pre každého, kto chce „bodovať“ na kritike celého nášho zdravotníckeho systému. My sa musíme brániť. Pracujeme na zmene v systéme, aby dostal pacient kvalitu a nečakal mesiace na výkony.  Kým to príde, sústreďujeme  sa na to, kvôli čomu tu sme – aby sme uhrádzali zdravotnú starostlivosť každému, kto to potrebuje a nerobili rozdiely medzi pacientmi. Pravdou je, že VšZP každoročne príde o nejakú skupinu poistencov, ktorí sa rozhodnú prejsť ku konkurenčným poisťovniam, ale je tu jeden veľmi zaujímavý ukazovateľ, ktorý potvrdzuje všetko čo som doteraz spomínala. Každoročne sa nám totiž významná skupina poistencov aj vracia. Teraz nehovorím o úplne nových poistencoch, ktorí sa poistencami stali, ale o tých, ktorí u nás boli a odišli do inej poisťovne. A tí sa vracajú. A často aj s vážnymi diagnózami, ktoré vyžadujú finančne náročnú liečbu. A to je tá najlepšia odpoveď na otázku, či VšZP je, alebo nie je spoľahlivou oporou pre pacienta. A odpovedajú na ňu nie médiá alebo politici, alebo rôzni experti na všetko – odpovedajú na ňu svojím postojom a konaním pacienti, ktorí spoľahlivú oporu reálne potrebujú.

 

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.