Horváthová: Zmeny v predpisovaní liekov zvýšia bezpečnosť pacienta

Zmeny v predpisovaní liekov zvyšujú podľa poslankyne Národnej rady (NR) SR Evy Horváthovej (OĽANO) bezpečnosť pacienta.

“Pokiaľ pacient navštevuje špecialistu, lekár mu pri každom vyšetrení pripraví príslušný recept. Môže tak urobiť do termínu najbližšej kontroly. Pacient tak pôjde do lekárne bez ďalšej návštevy ambulancie špecialistu alebo všeobecného lekára. Uvoľní sa tak priestor pre vyšetrenie iných pacientov v oboch typoch ambulancií,” ozrejmila Horváthová.

Priblížila, že pokiaľ lekár špecialista z objektívnych príčin nemôže pacientovi vystaviť elektronický recept, môže ho po súhlase vystaviť aj všeobecný lekár. “Je tak zaistená bezpečnosť pacienta, jasná zodpovednosť indikujúceho lekára a efektívnosť liečby,” doplnila Horváthová. “Chápeme obavy pacientov i niektorých špecialistov, problémy diskutujeme so všetkými zainteresovanými stranami na pôde ministerstva zdravotníctva. Pacientov ubezpečujeme, že sa k svojim liekom dostanú a ich liečba bude manažovaná lepšie. Je treba dodať, že počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie lieky môže i naďalej predpisovať i všeobecný lekár,” reagovala Horváthová.

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková odmieta, že po zmene všeobecní lekári už nemôžu predpisovať lieky odporúčané špecialistom. “Zákon presne určuje, kedy a za akých okolností sa to môže udiať. Podstatnou zmenou je, že špecialista kontroluje ním nastavenú liečbu u pacient a zároveň znižuje návštevy pacientov v ambulanciách využitím opakujúceho sa receptu,” povedala. “Nie je pravda, že všeobecný lekár nemôže lieky pacientovi predpísať. Je to účelový hoax a cielené zavádzanie pacientov.”

Vysvetlila, že Od 1.1.2022 je účinná novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“). Podnetom na zmenu legislatívy bola okrem iného snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi, využívanie opakovaných receptov, kedy si pacient priamo zájde po svoj liek do lekárne bez potreby kontaktovania ambulancie odborného lekára alebo všeobecného lekára.Preto je úplne nepochopiteľné odmietanie predpisu lieku lekárom, ktorý pacientovi liek odporúča užívať a vedie jeho liečbu. Všeobecný lekár nie je farmakológ, preto nemá kapacitu ovládať všetky lieky registrované na Slovensku a ich interakcie, ktorých sú tisíce. Má svoju odbornú prácu, ktorej sa kvôli byrokracii nemohol plne venovať.

Od 1.1.2022 je účinná novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. „zákon o lieku“). Podnetom na zmenu legislatívy bola okrem iného snaha o vyššiu bezpečnosť liečby pacienta, sprehľadnenie zodpovednosti indikujúceho lekára za ním odporúčanú terapiu pacientovi, využívanie opakovaných receptov, kedy si pacient priamo zájde po svoj liek do lekárne bez potreby kontaktovania ambulancie odborného lekára alebo všeobecného lekára. zhrnula Palušková.  “Predstavte si, že lekár vyšetrí pacienta so zápalom pľúc a povie mu, že mu odporúča antibiotickú liečbu a pošle ho k inému lekárovi, aby mu ich predpísal. Absurdné? Nie. Toto sa sa pri liečbe pacientov na rôzne ochorenia dialo denne v desaťtisícoch prípadov pri iných liekoch. Je to pre pacienta nebezpečné. Kým špecialista si vypíše zopár ním indikovaných liekov v ním nastavených intervaloch, všeobecný lekár generoval stovky “cudzích receptov” od desiatok ambulancií denne. S obrovským mrhaním času seba aj pacienta. Takýto stav je neakceptovateľný,” upresnila Palušková.

Vysvetlila, že pokiaľ je pacientov stav stabilizovaný a kontrolu u lekára má plánovanú o niekoľko mesiacov, nemusí už navštíviť ambulanciu lekára, ktorý liečbu odporúčal. Má ho kontaktovať SMS, e-mailom alebo telefonicky a požiadať o predpis elektronického receptu, ktorý mu zašlú do lekárne. Súčasne je možné primerane zosúladiť aj termíny výberu lieku. Po dohode s pacientom môže dokonca vystaviť aj opakujúci sa recept (repetatur) na 12 mesiacov.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com