In medias res … so zdravotnými poisťovňami na Kongrese SVLS 2020

Všeobecní lekári sa v týchto mesiacoch nevenujú vo svojich ambulanciách iba starostlivosti o pacientov podozrivých z infekcie COVID-19, denne majú pacientov s množstvom iných diagnóz. Ako ich prácu posudzujú zdravotné poisťovne a čo je pre obe strany dôležité v zmluvných vzťahoch? Majú zdravotné poisťovne dostatok zdrojov na úhrady práce všeobecných lekárov? … a mnohé ďalšie otázky, ktoré nás zaujímajú …

 

Dňa 12.9.2020 (sobota), Kongres SVLS 2020, Šamorín – Čilistov, sála Victory

12.30 – 13.30 hod.

In medias res … so zdravotnými poisťovňami

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

 

Panelová diskusia                                                                                              60 min.

 

Ing. Martin Kultan, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

MUDr. Beata Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Ing. Elena Májeková, členka predstavenstva, riaditeľka Sekcie zdravotného poistenia, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

 

Témy: Pandémia COVID-19 a ambulantný sektor. Ako ďalej vo financovaní slovenského zdravotníctva – čo možno očakávať? Zdravotné poisťovne vyhodnocujú efektivitu, nákladovosť a preskripciu ambulancií všeobecných lekárov. Naozaj? Kapitácia a platby za výkony – potreby praxe vo všeobecnom lekárstve verzus zdravotné poisťovne … a ďalšie otázky a odpovede, ktoré nás zaujímajú … 

 

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS