Kedy je internetový predaj liekov legálny?

Položím Vám len jednu otázku: Kúpili ste si niekedy lieky prostredníctvom internetu? Ak je odpoveď áno, samozrejme, tak Vám tento článok možno rozšíri obzory, získate nový pohľad na vec a nabudúce budete opatrnejší.

Medzi dôsledky rýchleho životného tempa patrí nepochybne možnosť internetového predaja a nakupovania. Výnimkou v tomto smere nie je ani farmaceutický priemysel. Slovenská legislatíva definuje a umožňuje internetový výdaj liekov už viac ako 10 rokov. Podľa zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže internetový výdaj liekov zabezpečovať iba držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, teda zjednodušene povedané, internetový predaj liekov musí byť viazaný na kamennú lekáreň.

Týmto spôsobom sú dostupné len lieky registrované na území SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Podobne to zákon definuje aj v prípade zdravotníckych pomôcok. Zatriedenie liekov podľa viazanosti na lekársky predpis môže byť v jednotlivých členských štátoch odlišné. Z toho vyplýva povinnosť internetových lekární dodržiavať podmienky konkrétnej krajiny. Príkladom je gél na liečbu akné s účinnou látkou benzoylperoxid, ktorý je na Slovensku viazaný na lekársky predpis, ale v susednej Českej republike je dostupný bez predpisu. Daný liek preto na územie SR nesmie byť internetovou lekárňou vydaný, v opačnom prípade ide o porušenie legislatívy daného štátu.

Niekedy bolo náročné rozpoznať dôveryhodnosť internetovej stránky lekárne, ale v súčasnosti je indikátorom legálnosti logo s hypertextovým odkazom (Obrázok 1). To znamená, že jedným klikom budeme presmerovaní na webovú stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), kde je zoznam lekární prevádzkujúcich internetový výdaj. Akýkoľvek iný predaj liekov prostredníctvom internetu je nelegálny.

 

Autor: Dominika Balogová

Zdroj: sme.sk

Foto: fotolia.com