Klinická smrť slovenského zdravotníctva – pacienta resuscitujeme, ale bude mať trvalé následky

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) s hlbokým znepokojením sleduje kroky Ministerstva zdravotníctva SR týkajúce sa neustáleho plátania financovania vlastného rezortu.

Uvoľnenie 90 miliónov EUR do zdravotníctva absolútne nič nerieši. Tieto peniaze sú určené na sanáciu sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov pre nemocnice. Do ambulancií z nich nepríde ani euro … Rezortu chýba vízia riešenia hlbokého personálneho a finančného marazmu slovenského zdravotníctva a jeho vedenie úplne rezignovalo na akékoľvek systémové nastavenie jeho fungovania. Necháva sa unášať prúdom udalostí a iba pasívne čaká, ako to všetko dopadne.

Primárna zdravotná starostlivosť sa zrejme stane nedostupnou už v krátkom čase

Primárna zdravotná starostlivosti je na hranici personálneho aj finančného kolapsu. SVLS dlhodobo upozorňuje na nedofinancovanie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých. “Salámová metóda” dolievania peňazí do systému iba vtedy, keď sa niektorá jeho časť vzbúri a hasenie požiaru, keď je dom v plameňoch, je prejavom úplného diletantizmu a hazardu zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. Výška platieb za poistencov štátu je bezprecedentným útokom na štátom garantovanú zdravotnú starostlivosť, tvorba ďalších astronomických dlhov nemocníc devastuje kvalitu starostlivosti o zdravie populácie, pokračuje exodus zdravotníckych pracovníkov z krajiny, ambulancie reálne stoja pred kolapsom.

Transparentný krízový plán financovania rezortu na rok 2019 je prvým krokom k zastaveniu lavíny

Vyzývame ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby predložila krízový plán financovania rezortu zdravotníctva do konca roku 2019. Občanom, poskytovateľom aj zdravotným poisťovniam je treba otvorene povedať, čo je možné v zdravotníctve do konca roka finančne kryť a čo nie a za akých okolností.

SVLS nezdieľa optimizmus ministerky zdravotníctva, že “vybavila” krátkodobú finančnú injekciu vlastného rezortu, aby nepadol na kolená – zdieľa pesimizmus zdravotníckych pracovníkov, že Ministerstvo zdravotníctva SR absolútne nemá veci pod kontrolou. Injekcia umožní ďalej živoriť, o stabilizácii a rozvoji zdravotnej starostlivosti nemôže byť ani reči.

Slovenské zdravotníctvo sa ocitlo vinou amaterizmu a nezodpovednosti štátu voči vlastným občanom v stave klinickej smrti – možno pacienta zresuscitujeme, ale zostanú mu trvalé následky.

 

Autor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných elkeárov Slovenska (SVLS)