Klinický protokol indikácií testovania metódou RT-PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 10) zo dňa 14.9.2020

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Klinický protokol indikácií testovania metódou RT-PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 10). Protokol bol podpísaný ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím dňa 14.9.2020.

Celý protokol si môžete prečítať na https://standardnepostupy.sk/_files/200000702-b3de6b3deb/KLINICK%C3%9D%20PROTOKOL%20indik%C3%A1ci%C3%AD%20testovania%20met%C3%B3dou%20RT-PCR%20na%20d%C3%B4kaz%20SARS-CoV-2_10%20verzia_11092020%20_.pdf

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com