Kompletné informácie vrátane právnych súvislostí k novému dodatku s VšZP nájdu členovia AVLS/SVLS na www.avls.sk

Milí členovia AVLS/SVLS,

v týchto dňoch dostávame dodatky k zmluve s VšZP s platnosťou od 1.1.2019 do 30.6.2019. Prvé zvýšenie platieb u všeobecných lekárov vo VšZP bolo od 1.7.2018, ďalšie nastane v súlade s týmto dodatkom od 1.1.2019.

V lete sme v prvej trandži vyrokovali zvýšenie platieb (kapitácia, bonifikácie za existujúce aj nové výkony hradené vysoko nad rámec kapitácie v našich ambulanciách – artériová hypertenzia, dyslipidémie, tlakový Holter, výkony 10, 60 …).

V dodatku s platnosťou od 1.1.2019 sme sa s VšZP dohodli okrem zazmluvnenia ďalšieho zvýšenia kapitácie aj novom výraznom zvýšení platieb za body – preventívne prehliadky, EKG, za výkony 10, 60 aj za ošetrenie poistencov EÚ či akútne ošetrenie nekapitovaných poistencov. Platby za tieto výkony v ambulanciách všeobecných lekárov celé roky nikoho nezaujímali – teraz sa ukazuje, akým prínosom je pre nás to, že všeobecní lekári rokujú výlučne sami za seba.V neposlednom rade sme právne precizovali text dodatku tak, aby všeobecných lekárov chránil pred existujúcimi atakmi ŠAS. VšZP s navrhnutým textom súhlasila. Členovia AVLS/SVLS nájdu všetky podrobnosti vrátane analýzy textu dodatku na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

V prvom polroku 2019 budeme s vedením VšZP rokovať o ďalšom navýšení platieb do našich ambulancií – ich výška bude závisieť od schváleného štátneho rozpočtu. Uvedený fakt sa týka všetkých zdravotných poisťovní, nie iba VšZP. Ak zrátame plánované úhrady v oboch vyrokovaných tranžiach, vo VšZP sa navýšia výdavky do ambulantného sektora v roku 2019 zhruba o 50 miliónov EUR. Napriek tomu – vieme, čo chceme pre všeobecných lekárov v roku 2019 vyrokovať. Naši právnici a analytici už na našich veciach pracujú.

Preto AVLS/SVLS nerozumie vyjadreniam predstaviteľov ZAP-u, ktorí obsah dodatku navrhnutého VšZP nazývajú “mačkou vo vreci”. Obsah dodatku je jasný, podmienky transparentné, v súčasnej situácii ekonomicky realistické. AVLS/SVLS dodáva, že však nie definitívne. Stačí si iba sadnúť s ceruzkou a papierom a navrhnuté ceny si prepočítať. A predovšetkým sa treba právne a ekonomicky zorientovať. Viackrát sme už deklarovali jednoducho overiteľný výpočet – u všeobecného lekára s 1000 poistencami VšZP pri využití všetkých zazmluvnených benefitov platných do 31.12.2018 ide o navýšenie mesačného príjmu zhruba o vyše 700 EUR a po 1.1.2019 dokonca celkovo približne na 900 EUR.

Všetky informácie ohľadne noviniek v dodatku s VšZP vrátane analýzy textu a právnych súvislostí si členovia AVLS/SVLS môžu prečítať ako vždy na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.                     

 

Autor: Monika Palušková

Foto: AVLS/SVLS, fotolia.com