Kongres SVLS 2019 Šamorín – Čilistov: Výber 2 – Ako nás vidia zdravotné poisťovne?

Ako vykazujeme nové výkony v zdravotných poisťovniach – artériovú hypertenziu, dyslipidémie, predoperačné vyšetrenia či ABI? Ako predpisujeme lieky a čo z našich dávok vyčítajú o nás zdravotné poisťovne? Naozaj chcú, aby sme odosielali menej pacientov do ŠAS alebo je to iba deklaratívny prístup?

Chcete vedieť, ako sa na našu prácu pozerajú zdravotné poisťovne?

Opýtali sme sa na to samotných zdravotných poisťovní a prídu nám to na Kongres SVLS 2019 povedať … Budeme vidieť aj prvé zaujímavé štatistiky a závery.


Kedy bude blok In medias res … – ako nás vidia zdravotné poisťovne? na Kongrese SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove?

 

Piatok 17.5.2019

Kongresová sála ENERGY

9.10 – 10.10

In medias res … ako nás vidia zdravotné poisťovne? 60 min.

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Patrícia Eftimová, MPH

 

Manažment pacienta s artériovou hypertenziou a dyslipidémiou z pohľadu zdravotnej poisťovne

MUDr. Beata Havelková, MPH, vedúca, Odbor zdravotný a revízny, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, MUDr. Michaela Fajtová, MPH, Odbor zdravotný a revízny, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Preskripcia centrálnych antihypertenzív pri liečbe artériovej hypertenzie

Mgr. Henrieta Tulejová, M.S., Advance Health Management Consulting, s.r.o., Praha, Mgr. Roman Mužik, PhD., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, Mgr. Petra Kučová, Advance Health Management Consulting, s.r.o., Praha

Odosielanie do špecializovanej ambulantnej starostlivosti – hodnotiaci koeficient pre GPs  

JUDr. Peter Sloboda, riaditeľ, Odbor nákupu zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava

Diskusia

 

Kompletný program Kongresu SVLS 2019 nájdete na www.svls.sk

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)