Kongres SVLS 2019 Šamorín – Čilistov: Výber 3 – NCZI

Elektronický recept je veľmi dobrý nápad. Do okamihu kedy funguje … Prečo sú výpadky v systéme eZdravie? Čo robiť, keď sa tak stane? Kto je zodpovedný za dáta, ktoré prechádzajú systémom – všeobecní lekári, NCZI, správca nášho softvéru?

Naša diskusia o elektronickom zdravotníctve bude ako vždy odborná a vecná. Chceme veci efektívne riešiť. Pre nás všetkých. Ide o nás a našu vlastnú bezpečnosť.


Chcete počuť odpovede na tieto otázky? Vypočujte si ich priamo od našich hostí.

Kedy je blok In medias res … – s Národným centrom zdravotníckych informácií na Kongrese SVLS 2019?

Štvrtok 16.5.2019

Kongresová sála VICTORY

15.00 – 16.00

In medias res … s Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI). Ako je to po roku?

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Moderovaná diskusia  60 min.

                                                                                                               

Mgr. Ján Tomášik, riaditeľ, Sekcia produktového manažmentu, NCZI, Bratislava

Mgr. Rebeka Šťastná, právne oddelenie, Úrad pre ochranu osobných údajov, Bratislava

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH, ambulancia všeobecného lekárstva, Bratislava

 

Témy:  eZdravie – aké dopady majú výpadky systému? Ambulantné sestry a eZdravie. Kto je zodpovedný za prípadné poškodenie zdravia pacienta pri chybe v elektronickej výmene dát? Ne/zapojenie poskytovateľov do eZdravia. Čo trápi poskytovateľov? Zastupovanie poskytovateľov a eZdravie. Aké je postavenie zdravotných poisťovní v eZdraví? …  a mnohé ďalšie otázky, na ktoré sa budeme pýtať …

 

Kompletný program Kongresu SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove je na www.svls.sk

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)