Kongres SVLS 2019 Šamorín – Čilistov: Výber 4 – Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) má expertný tím špecializujúci sa na pracovnú zdravotnú službu (PZS) pod odborným vedením MUDr. Marty Ľuptákovej, PhD.

Členovia tohto tímu SVLS sa podieľajú aj na príprave programov Akadémií medicínskeho vzdelávania, kde sa s nimi pravidelne môžete stretnúť. Na Kongrese SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove si pre všeobecných lekárov pripravili mimoriadne zaujímavé prezentácie týkajúce sa PZS.

Všeobecní lekári tak dostanú pre svoju prácu jasné návody týkajúce sa PZS zamerané na ich každodennú ambulantnú prax.


Kedy budú bloky PZS na Kongrese SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove?

 Piatok 17.5.2019

 Kongresová sála VICTORY

8.00 – 9.00

Pracovná zdravotná služba 1  60 min.

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Marta Ľuptáková, PhD.

 

Ako nám pomáha legislatíva pri vykonávaní pracovnej zdravotnej služby?

MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza

Biologické faktory – ako si s nimi poradiť?

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin

Epidemiologicky závažná činnosť – posudzujem správne?

MUDr. Peter Bakič, ambulancia všeobecného lekárstva, Zavar

 

Sobota 18.5.2019

Kongresová sála VICTORY

8.00 – 9.00

Pracovná zdravotná služba 2. Fokusované na kostno-kĺbny aparát horných končatín

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Patrícia Eftimová, MPH

 

Moderovaná diskusia    60 min.

MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., ambulancia všeobecného lekárstva, Martin

MUDr. Miriam Holendová, ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza

Témy:  Mám ne/fyziologický výsledok vyšetrenia – čo s ním? Je pacient zdravotne spôsobilý? Ako ovplyvní výsledok moje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce? Kam mám pacienta poslať? … a ďalšie zaujímavé otázky a odpovede …

 

Kompletný program Kongresu SVLS 2019 nájdete na www.svls.sk

 

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)