Kongres SVLS 2019 Šamorín – Čilistov: Výber 5 – SVLS/AVLS: čo sme spolu dosiahli a čo nás čaká

Na Kongresoch SVLS skladáme nám, všeobecným lekárom, “účet” o spoločnej práci pre náš odbor – povieme si, čo sme dosiahli, čo nás čaká a ako to chceme spoločne urobiť.

Budeme hovoriť o našich rokovaniach v zdravotných poisťovniach, o našich úspechoch aj cieľoch, o Akadémiách či eduCampoch, o financovaní, kompetenciách či bezpečnostných rizikách …

Blok SVLS/AVLS je o nás a pre nás. O našom odbore, o našej spoločnej práci, o našich výsledkoch, o našich spoločných cieľoch.

V tomto bloku bude Výborom SVLS jedinému všeobecnému lekárovi na Slovensku v roku 2019 udelené prestížne ocenenie Laurea coronati SVLS 2019. Kto to bude? My už vieme. Príďte sa pozrieť.

Blok SVLS/AVLS bude súčasťou slávnostného otvorenia po príhovoroch hostí Kongresu SVLS 2019.

Foto: Originál ocenenia Laurea coronati udelený v roku 2018 MUDr. Karin Letkovej z Ružomberka.

Kedy je Blok Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) na Kongrese SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove?

Štvrtok 16.5.2019

Kongresová sála VICTORY

12.30 – 13.30

Slávnostné otvorenie Kongresu SVLS 2019

          Fanfáry

Slávnostné príhovory hostí:

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH, generálna riaditeľka, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Ing. Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia, Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 Udelenie čestného titulu Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2019.

 

Blok Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)

SVLS a AVLS. Všeobecní lekári ešte silnejší. Všetko pod jednou strechou. Rokovania so zdravotnými poisťovňami, vzdelávanie, exekutíva. Spoločne sme silní!                                                                                 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka SVLS a AVLS

Fanfáry

 

Kompletný program Kongresu SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove je na www.svls.sk

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)