Kongres SVLS 2019 Šamorín – Čilistov: Výber 6 – všeobecní lekári a zdravotné poisťovne

Ako každý rok budeme aj budúci týždeň “grilovať” predstaviteľov zdravotných poisťovní v našich horúcich kreslách.

Budeme sa pýtať a budeme čakať odpovede.

Čo sa zmenilo po dvoch rokoch? Ako ďalej s kapitáciou a výkonmi? Ako sledujú náklady v našich ambulanciách a prečo sa tak ťažko rodí dohoda o hodnotiacich kritériách kvality?


Kedy bude na Kongrese SVLS 2019 blok In medias res … – so zdravotnými poisťovňami?

 Piatok 17.5.2019

 Kongresová sála VICTORY

17.20 – 18.20

In medias res … so zdravotnými poisťovňami

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

 

Moderovaná diskusia 60 min.

MUDr. Beata Havelková, MPH, vedúca, Odbor zdravotný a revízny, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

Mgr. MUDr. Marian Faktor, riaditeľ, Úsek vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

JUDr. Peter Sloboda, riaditeľ, Odbor nákupu zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

 

Témy:  Čo sa zmenilo po dvoch rokoch? Aké hodnotiace koeficienty preferujú zdravotné poisťovne u všeobecných lekárov – majú záujem ich sledovať a prečo? Pomer kapitácia/výkony. Celkové náklady na pacienta/indukované náklady zo ŠAS prenášané na všeobecného lekára  … a ďalšie otázky, na ktoré spoločne hľadáme odpovede …

 

Kompletný program Kongresu SVLS 2019 je na www.svls.sk

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)