Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove: elektronická registrácia je možná už iba do 10.8.2020

Milí kolegovia, všeobecní lekári,

o necelých päť týždňov sa stretneme na Kongrese SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove, ktorý sa koná od 11.9.2020 do 14.9.2020.

 

Elektronická registrácia na Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove končí už 10.8.2020

Všetci sme už unavení a znudení webinármi, pozeraním na obrazovku počítača v práci aj doma. A mali by sme to robiť ešte aj pri vzdelávaní … To sotva. Tešíme sa, že sa konečne osobne stretneme a porozprávame. Nevideli sme sa pol roka a nevieme sa dočkať, kedy si spolu povieme odborné novinky na prednáškach, zlepšíme si zručnosti na workshopoch či budeme diskutovať v panelových diskusiách. SVLS/AVLS aj tento rok prichádza s inováciami vo vzdelávaní všeobecných lekárov – prinášame nové témy so zameraním, ako je to u nás už tradičné, na to, čo všeobecných lekárov najviac zaujíma – právo a legislatíva, ekonomika či prevádzka ambulancie …

Kompletný registračný formulár na Kongres SVLS 2020 nájdete tu: https://svlskongres.sk/registracia/

 

A bude aj jedno mimoriadne príjemné prekvapenie pre bezpečnejšiu prácu v našich ambulanciách … Niečo, na čo sme už veľmi dlho čakali … Tešíme sa 🙂

Bohatý odborný aj spoločenský kongresový program sa začne už popoludní 11.9.2020 Lekárskou izbou SVLS/AVLS a budeme spolu až do obeda 14.9.2020.

Pasívna účasť lekárov je ohodnotená 24 kreditmi CME, aktívna účasť lekárov ešte vyšším počtom kreditov.

Kompletný program pre lekárov nájdete tu: https://svlskongres.sk/wp-content/uploads/2020/07/SVLS_program_lekar.pdf

 

Priveďte aj sestru z vašej ambulancie 🙂

Program pre sestry nebude formálny, práve naopak – budeme hovoriť o spolupráci lekára a sestry tak, aby nám to spolu v ambulancii naozaj “odsýpalo”. Poradíme si, znovu sa naučíme nové veci. Deň sestry na Kongrese SVLS 2020 sa uskutoční dňa 13.9.2020 (nedeľa), takže sestry si nemusia brať voľno v práci. Sestry dostanú za pasívnu účasť 6 kreditov, za aktívnu účasť vyšší počet kreditov.

Kompletný program pre sestry nájdete tu: https://svlskongres.sk/wp-content/uploads/2020/06/SVLS_2020_bulletin_program_sestry.pdf

 

Sprievodné podujatia Kongresu SVLS 2020 🙂

Po skončení odborného programu budeme mať dostatok času na rozhovory a stretnutia, na ktoré sa tešíme celý rok. Sprievodné podujatia Kongresu SVLS 2020 sú prísľubom kultivovanej zábavy a výbornej atmosféry. Môžu sa ich zúčastniť všetci, ktorí majú chuť si vypočuť kvalitnú hudbu a trochu sa stíšiť alebo si zatancovať a zaspievať. Pripravili sme pestrý spoločenský program, v ktorom si každý nájde to, čo ho poteší.

Kompletný program sprievodných podujatí nájdete tu: https://svlskongres.sk/sprievodne-podujatia/

 

S prípravami najväčšieho medicínskeho podujatia na Slovensku v roku 2020 finišujeme. Už sa nevieme dočkať, kedy sa opäť uvidíme :):):)

 

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS