Kongres SVLS 2020 v Šamoríne – registrácia na najväčšie medicínske podujatie na Slovensku už začala!

Kongresy SVLS v Šamoríne – Čilistove sú najväčšími a odborne najvyššie cenenými medicínskymi podujatiami na Slovensku. Dokonca nielen v očiach všeobecných lekárov …  Minulý rok sa Kongresu SVLS 2019 zúčastnilo vyše 1200 lekárov, sestier, hostí a desiatky vystavovateľov. Našťastie máme k dispozícii viac ako 1000 bezplatných parkovacích miest …

Kongres SVLS 2020 venuje pozornosť viacerým aktuálnym témam práce všeobecných lekárov. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj populárne panelové diskusné fóra, workshopy, inovatívne postery či Deň sestry. Tradične bude jeho súčasťou právo a legislatíva, Dynamický Vyšehrad krajín V4, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, súdne lekárstvo, kazuistiky z našich ambulancií. Budeme sa venovať artériovej hypertenzii, dyslipidémiám, ortopédii, algeziológii a mnohým ďalším zaujímavým témam, ktoré ste si od nás už teraz vyžiadali …

Všeobecným lekárom v Čilistove budú opäť prednášať hlavne všeobecní lekári

Ako tradične v Čilistove budú medzi prednášajúcimi a lektormi výrazne dominovať samotní všeobecní lekári. Medzi prednášajúcimi sa znovu objavia nové tváre, „mladá krv“ všeobecného lekárstva. Ako jediní dávame priestor odprezentovať svoje práce aj našim rezidentom a sme na ich prezentačné zručnosti hrdí. Budú k dispozícii aj originálne aktivity SVLS, ktoré všeobecní lekári zažijú iba na Kongrese SVLS 2020. Spomenieme aspoň niektoré – In medias res … so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune, Time For Residents, „Takto to robím ja“, Orbis Pictus … Jednému zo všeobecných lekárov bude slávnostne udelený vysoko cenený prestížny titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2020.

Deň sestry bude 8.mája 2020 – registrujte a prineste si na kongres svoju sestru

Sestry v tento deň nebudú chýbať v našich ambulanciách, aby sa mohli vzdelávať, pretože to bude deň voľna. Navyše program Dňa sestry 8.5.2020 na Kongrese SVLS 2020 v Čilistove sme pripravili tak, aby bol prínosný pre prácu v našich ambulanciách. veľmi nás teší, že na kongres sa už v prvých hodinách začali registrovať nielen lekári, ale aj sestry …

Bohatý odborný medicínsky program nám vyplní 4 dni. Už v stredu popoludní sa pred oficiálnym otvorením kongresu stretneme na kreditovanej Lekárskej izbe SVLS/AVLS s diskusným fórom. Bude venovaná aktuálnym otázkam praxe v našich ambulanciách. Podelíme sa o skúsenosti a navzájom si poradíme.

Sprievodný program Kongresu SVLS 2020 bude aj tento rok nezabudnuteľný

Opäť máme pre všeobecných lekárov pripravené hodnotné sprievodné podujatia. Vo štvrtok sa stíšime na príjemnom komornom programe pri svetle sviečok. Počas druhého kongresového dňa sa uskutoční nádherný galavečer a slávnostné odovzdanie ocenení Kongresu SVLS 2020 za najlepšiu prednášku, workshop, poster a umelecké dielo vytvorené všeobecnými lekármi v Orbis pictus. A naši hostia budú pre vás určite veľmi príjemným prekvapením …

Pozývame všetkých všeobecných lekárov na Slovensku, aby sme si spoločne užili špičkový odborný program, krásne sprievodné podujatia a veľa priateľských stretnutí.

Tešíme sa na vás na Kongrese SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove.

 

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS