Kongres SVLS 2021 v Šamoríne – Deň 2 Minister zdravotníctva, Laurea coronati SVLS 2021, bloky zdravotných poisťovní

Druhý deň Kongresu SVLS 2021 bol opäť skvelý – mali sme “plný dom” a čakalo nás množstvo zaujímavých aktivít.

Predpoludním otvoril Kongres SVLS 2021 v Šamoríne minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Prezidentka SVLS Monika Palušková sa vo svojom zhrnutí činnosti SVLS odmietavému SVLS postoju k návrhu novely zákona týkajúcej sa reformy všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Na konkrétnych príkladoch vysvetlila, prečo SVLS vyhodnotila návrh zákona ako vecne a právne nesprávny. Poukázala na neefektívnosť vynakladanie finančných prostriedkov na nevhodne dizajnované populačné skríningy kolorektálneho karcinómu či karcinómu prsníka. Požiadala ministra zdravotníctva, aby nepredkladal návrh zákona na rokovanie Vlády SR a v mene SVLS upozornila ministra zdravotníctva na nevyhnutnosť odstránenia nedostatkov z návrhu zákona.

Minister zdravotníctva odovzdal ocenenie Laurea coronati SVLS 2021 udelené Výborom SVLS MUDr. Gabriele Juríkovej zo Šale za organizovanie Lekárskych izieb SVLS/AVLS v regióne, trvalú pomoc kolegom boj za spravodlivé prevádzkovanie APS v Šali.

Ďalšia časť dňa sa niesla v znamení panelových diskusií týkajúcich off-label preskripcie, právnych súvislostí pri ukladaní dát pacientov na cloude či veľmi užitočného poistenia ambulancií všeobecných lekárov. Dva bloky boli venované diskusii so zdravotnými poisťovňami o súčasnom financovaní ambulantného sektora, ako aj o jeho ďalšom smerovaní.

Veľmi sme si dnešný deň užili 🙂 Zajtra pokračujeme v zaujímavom programe.

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS