Kongres SVLS 2021 v Šamoríne – Deň 3 ePN, pohľad analytika a sociológa na prácu primárneho kontaktu

Kongres SVLS 2021 v Šamoríne pokračoval tretím dňom a odborný program bol opäť pestrý a bohatý. Bol tiež plný vynikajúcej nálady a stretnutí všeobecných lekárov a sestier.

V bloku Sociálnej poisťovne sme s predstaviteľmi jej vedenia diskutovali o tzv. ePN (“elektronickej práceneschopnosti”). Vysvitlo, že návrh zákona týkajúcej sa tejto časti práce všeobecných lekárov,  vyvoláva stále veľké množstvo otázok, napr.: Ako bude fungovať ePN v prechode pacienta medzi poskytovateľmi? Prečo má všeobecný lekár suplovať prácu nemocnice alebo iného poskytovateľa, ak ePN nevystavia? Kto zaplatí náklady na zavedenie ePN? Všeobecní lekári mali mnohé ďalšie otázky, na všetky však nedostali odpovede.

Analytik Martin Smatana a sociológ Michal Vašečka sa v osobitnom bloku diskutovali o zvyšujúcej sa agresivite v zdravotníctve, postaveniu “medicínskych pseudoautorít” v systéme komunikácie s verejnosťou, ktorá nedokáže rozlíšiť ich neprofesionálnu a často až nezmyselnú argumentáciu týkajúcu sa diagnostiky a liečby.

Blok venovaný pracovnej zdravotnej službe ozrejmil viaceré súvislosti posudzovania spôsobilosti našich pacientov na prácu. Meniaca sa legislatíva nastavená častom je často zmätočná, nejednoznačná, aj preto bola diskusia obsiahla a objasnila viaceré nejasnosti v aplikačnej praxi.

V tradičnom a mimoriadne obľúbenom orinálnom bloku SVLS/AVLS bloku Takto to robím v ambulancii ja … sa o svoje skúsenosti podelili s kolegami všeobecní lekári z celého Slovenska. Ich postrehy boli veselé i vážne, predovšetkým však ukázali skvelú schopnosť a často až neočakávane úspešné výsledky všeobecných lekárov v boji s byrokraciou a nezmyselnými rozhodnutiami polície či štátnej správy. Skvele sme sa zabavili, avšak zároveň sme si uvedomili mimoriadne silné postavenie SVLS/AVLS v ochrane všeobecných lekárov v pracovných aj súkromných kauzách.

Na Slávnostnom udeľovaní ocenení Najlepšia prednáška/poster, Najlepší poster a Laureát Orbis pictus mal Výbor a Dozorná rada SVLS milú povinnosť oceniť našich kolegov, všeobecných lekárov, za ich skvelé odborné aj umelecké výkony. Ocenenie Najlepšia prednáška/workshop Kongresu SVLS 2021 získala MUDr. Adriana Orechovská za prednášku týkajúcu sa  vykonávania skríningu demencie u pacientov určenú pre všeobecných lekárov a zároveň za workshop pre sestry na správne vypĺňanie skríningových dotazníkov včasného vyhľadávania príznakov demencie v ambulanciách všeobecných lekárov. Cenu za Najlepší poster Kongresu SVLS 2021 získala MUDr. Miriam Holendová za kazuistiku týkajúcu sa cievnych komplikácií v ambulancii všeobecného lekára a indikáciu ich včasného riešenia.  Ocenenie Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2021 získal MUDr. Marek Kajan za originálnu a účastníkmi kongresu mimoriadne vysoko hodnotenú sériu profesionálnych olejomalieb a kresieb s medicínskou tématikou.

A večer bol už plný krásnej hudby a úžasných priateľských stretnutí…

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS