Kongres SVLS 2021 v Šamoríne – Deň 4 Pracovná zdravotná služba, právo a legislatíva, stretnutie s gynekológmi a urológmi

Štvrtý deň Kongresu SVLS 2021 bol venovaný témam, ktoré sú veľmi zaujímavé a vo všeobecnom lekárstve tvoria dôležitú časť ambulantnej praxe.

Venovali sme sa pracovnej zdravotnej službe vrátane hygienických opatrení a zodpovednosti za ne v ambulanciách všeobecných lekárov. Hovorili sme hygiene práce, správnom vedení zdravotnej dokumentácie a o pracovenj zdravotnej službe v času pandémie COVID-19.

V gynekologickom bloku sme sa venovali očkovaniu tehotných, ale aj ich manažmentu v prípade infekcie COVID-19. Hovorili sme aj o predoperačnej príprave gravidných uroinkeciách žien v gynekologických ambulanciách.

V bloku venovanom urológii sme hovorili chronických infekciách uropoetického systému, manažmentu pacientov s hyperpláziou prostaty aj karcinómom prostaty.

Kongres SVLS 2021 sme už tradične ukončili rozborom kazuistík ÚDZS a káuz súdneho znalca.

Kongres SVLS 2021 v Šamoríne sa teda skončil. Bol opäť skvelý s fantastickým programom aj sprievodnými podujatiami.

Už sa na všetkých tešíme 1.júna 2022 na Kongrese SVLS 2022 v Šamoríne.

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS