Kongres SVLS 2021 v Šamoríne – Pozvánka 7 Orbis pictus

Konečne sa všeobecní lekári dočkali – o niekoľko hodín začína Kongres SVLS 2021 v Šamoríne so zaujímavými panelovými diskusiami, workshopmi aj prednáškami. Kongres sa uskutoční v dňoch 10.9. – 13.9.2021 s množstvom zaujímavých hostí. Všetci sa už na stretnutia a diskusie veľmi tešíme … 🙂

Súčasťou kongresu je tradične aj sprievodné podujatie Orbis pictus – výstava diel všeobecných lekárov z celého Slovenska. Všeobecní lekári na Slovensku vykonávajú časovo, odborne aj ľudsky veľmi namáhavú a zodpovednú prácu. Aj preto sa mnohí z nás vo voľnom čase venujú koníčkom, ktoré nám pomôžu psychicky pookriať, oddýchnuť si a načerpať sily do nového pracovného dňa. Máme medzi sebou veľa mimoriadne talentovaných kolegov, ktorí sa venujú hudbe, výtvarnému umeniu, sochárstvu, keramike, fotografovaniu, písaniu básní alebo prózy či maľbe na hodváb.

SVLS je hrdá na výstavy Orbis pictus, na ktorých sú tradične priamo v kongresových priestoroch Kongresov SVLS v Šamoríne prezentované umelecké diela vytvorené všeobecnými lekármi. Obdivujeme desiatky fotografií, olejomalieb, koláží, básní, dokonca sme si mohli vypočuť autorskú hudbu. Výstavy majú vždy veľký úspech a porota, ktorá hodnotí prezentované diela, vždy stojí pred neľahkou úlohou vybrať víťaza.

Na Kongrese SVLS 2021 sa uskutoční ďalší ročník Orbis pictus. Dušou, garantom a organizátorom tohto originálneho sprievodného kongresového podujatia je naša kolegyňa MUDr. Eva Béresová. Sme veľmi radi, že doň kolegovia opäť prispeli svojimi originálnymi umeleckými dielami – skvelými fotografiami, kresbami, maľbami, kolážami aj písaným slovom…  Podelia sa s nami o svoju radosť z tvorby a jej výsledkov, ukážu nám, čo ich teší a čomu sa venujú vo voľnom čase.

Všetky diela budú chránené podľa platného autorského zákona a autori ich zapožičajú výlučne iba počas trvania Kongresu SVLS 2021. Príprava expozície je už v plnom prúde a pripravuje sa kompletná výstava zapožičaných diel.

Kongres SVLS 2021 sa koná v dňoch 10.9. – 13.9.2021 v kongresovom centre X-bionic sphere v Šamoríne a výstava Orbis pictus bude trvať počas celého kongresu.

Kto bol medzi ocenenými laureátmi Orbis pictus Kongresov SVLS v Šamoríne?

Laureáti Orbis pictus Kongresov SVLS 2016 – 2020 :

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2020:
MUDr. Lenka Cisárová, Trnava
Kolekcia obrazov

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2019:
MUDr. Ľubica Kušnierová, Slavošovce
Fotografia

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2018:
MUDr. Peter Križalkovič, Komárno
Olejomaľba

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2017:
MUDr. Anna Jolšvaiová, Revúca
Autorská hudba

Laureát Orbis pictus Kongresu SVLS 2016:
MUDr. Tomáš Skokňa, Poprad
Báseň

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS