Kongres SVLS 2021 v Šamoríne začína už dnes – každý lekár a sestra si odnesú domov novú publikáciu

Tak už je to tu – v piatok 10.9.2021 od 15.30 hod. začína Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2021 v Šamoríne populárnou Lekárskou izbou SVLS/AVLS… 🙂 Máme mimoriadne bohatý program a veľmi sa tešíme na všetko, čo sme si pripravili.

Navštívia nás zástupcovia vedenia Sociálnej poisťovne – budeme hovoriť o návrhu zákona o “elektronických pn-kách”, vedenie všetkých zdravotných poisťovní budeme konfrontovať so situáciou vo všeobecnom lekárstve vrátane aktuálnych dát a štatistických údajov.

So sociológom a zdravotníckym analytikom budeme diskutovať o zvyšujúcej sa agresivite v zdravotníctve. Vysvetlíme si na konkrétnych príkladoch, ako sa nenechať napáliť štátnou správou alebo ako sa zbaviť políciou nespravodlivo vyrúbenej pokuty. Ukážeme si zaujímavé kazuistiky z našich ambulancií. Povieme si, ako správne komunikovať so súdnym znalcom a ÚDZS. A budeme tiež hovoriť o tom, čo naozaj znamená preskripcia off-label a aké sú jej riziká pre lekára aj pre pacienta a či sú dáta o pacientoch na cloude v bezpečí…

A navyše bonus pre každého lekára a sestru na Kongrese SVLS 2021 v Šamoríne…

Všetci lekári a sestry, ktorí sa na Kongrese SVLS 2021 v Šamoríne od 10.9. do 13.9.2021 stretnú, si domov odnesú aj novinku – výbornú odbornú pomôcku do ambulancie : knihu profesora MUDr. M. Jeseňáka, MUDr. I. Urbančíkovej a MUDr. R. Košturiaka Vademékum očkovania proti COVID-19, ktorú vydalo vydavateľstvo A-medi, s.r.o. a ktorá uvádza aj špecifické situácie pri očkovaní, indikácie, kontraindikácie či prístup k pacientom s rôznymi chronickými ochoreniami.

Takže o niekoľko hodín sa vidíme v Šamoríne, milí kolegovia, všeobecní lekári. Na všetkých sa už veľmi tešíme 🙂

 

V mene Organizačného a Programového a vedeckého výboru Kongresu SVLS 2021 v Šamoríne

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)