Kongres SVLS 2022 – udelenie ocenenia Laurea coronati Kongresu SVLS 2022

Kongres SVLS 2022, ktorý je najväčším a najprestížnejším podujatím všeobecných lekárov v aktuálnom roku, sa konal v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v Šamoríne. Mali sme ako na všetkých našich podujatiach “plný dom” a atmosféra bola vskutku fantastická. Tešili sme sa na seba a bolo to vidieť. Skvelý odborný program zameraný na prax, vynikajúce sprievodné podujatia, lekári a sestry doslova zo všetkých kútov Slovenska a výborná nálada – to boli charakteristiky tohtoročného Kongresu SVLS 2022 v Šamoríne. 

Na Kongrese SVLS 2022 bol ako každoročne udelený prestížny čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2022.

Vavrínový veniec bol a je symbolom významných osobností, ktoré vo svojom odbore vynikli a dosiahli pozoruhodné výsledky. Všeobecné lekárstvo malo, má a sme presvedčení, že vždy bude mať vo svojich radoch skvelých lekárov, na ktorých budeme ľudsky aj odborne hrdí. Je našou príjemnou povinnosťou upozorniť na ich konanie a vyjadriť im poďakovanie za podporu a rozvoj všeobecného lekárstva.

Vysoko cenený titul Laurea coronati SVLS (korunovaný vavrínom) je každoročne udeľovaný iba jedinému všeobecnému lekárovi na Slovensku za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku. Deje sa tak vždy pri príležitosti konania reprezentatívneho Kongresu SVLS v Šamoríne – Čilistove. Umelecké dielo je cenným originálom a je abstraktným znázornením ľudskej odvahy a kreativity. Základnými elementmi tohto ocenenia sú: vysoký lesk bronzu – vyjadrujúci šľachetnosť, vavrínové listy – symbolizujúce víťazstvo a spravodlivosť a vypínajúce sa línie zo stredu skulptúry – ako obraz kreativity a odvahy. Cieľom autorky originálneho ocenenia vytvoreného umelkyňou Silviou Mišovič bolo vytvoriť unikátne umelecké dielo, ktoré vystihuje jedinečnosť oceneného všeobecného lekára – nielen ako skvelého lekára, ale aj vzácneho človeka.

Ocenenie Laurea coronati Kongresu SVLS 2022 bolo udelené

kolektívu lektorov Akadémií medicíny, práva a manažmentu, Lekárskych izieb SVLS/AVLS a Mojich ambulancií za originálne a inovatívne vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve v rokoch 2014 – 2022.

 

Akadémia medicína • právo • manažment – Akadémia MPM

Akadémia MPM je unikátnou formou vzdelávania, ktorá nemá v Európe konkurenciu. Vďaka špičkovej kvalite programu, zameraniu na prax a skvelému tímu lektorov sa Akadémie MPM tešia mimoriadne vysokému odbornému kreditu a popularite. Podujatie trvá od piatku do nedele tak, aby lekári dostali komplexné informácie ku konkrétnej téme naraz na jednom mieste a nemuseli si čerpať dovolenku. Akadémie MPM sú charakterizované individualizovaným spôsobom edukácie frekventantov výhradne vo workshopoch a v malých skupináchV jednej skupine je maximálne 10 frekventantov a je vedená špeciálne vykoučovaným lekárom – lektorom.

Novátorský systém vzdelávania umožňuje frekventantom po absolvovaní Akadémie MPM okamžité využitie praktických poznatkov v ich každodennej práci. Na Akadémii vždy vládne nesmierne pozitívna atmosféra plná zmysluplnej práce, riešenia spoločných tém a priateľských rozhovorov. Tak ako na žiadnom inom podujatí … Stovky a stovky frekventantov, ktorí ju už absolvovali, sa na ňu vracajú práve kvôli jej nezameniteľnej a jedinečnej atmosfére …

Vzdelávanie prostredníctvom individuálneho riešenia početných kazuistík či prípravou originálnych smart pomôcok samotnými frekventantmi – jedinečné, užitočné, zábavné. Každá téma je komplexne rozobratá z viacerých pohľadov, pričom dôraz je kladený na kazuistiky, manažment ambulancie, právo a legislatívu, zmluvné vzťahy a vykazovanie v zdravotných poisťovniach. Kazuistiky sú postavené tak, aby si frekventant precvičil diagnostiku, liečbu a manažment pacienta s danou diagnózou. Všetky materiály, s ktorými frekventanti pracujú, sa po absolvovaní Akadémie stávajú ich majetkom. V prípade potreby môžu všetky otázky osobitne konzultovať so svojim lektorom aj mimo jednotlivých workshopov.

 

Moja ambulancia – certifikované kurzy pre prax  

Ak máte voľnú iba sobotu a chuť absolvovať certifikovaný kurz v konkrétnej zručnosti, u nás nájdete presne to, čo hľadáte – jednu tému v jeden deň v dvoch častiach v troch skupinách. Po krátkom teoretickom úvode hneď prechádzame na tréning konkrétnych zručností s využitím množstva prípadových štúdií.
Všetky náklady, spojené so vzdelávaním na Akadémii MPM a Mojej ambulancii sú plne odpočítateľnou položkou z daňového základu účastníka vzdelávania – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Tak si teda poďme spolu vyskúšať vzdelávanie novou formou, ktorá je mimoriadne praktická, pomôže zvýšiť príjem každej ambulancie a navyše je aj ohromne zábavná …

 

Laureáti ocenenia Laurea coronati v rokoch 2017 – 2021

Titul Laurea coronati SVLS 2021
MUDr. Gabriela Juríková, Šala

Za ochranu všeobecných lekárov pri prevádzke ambulantnej pohotovostnej v Šali a za výnimočnú organizáciu regionálnych Lekárskych izieb SVLS/AVLS

Titul Laurea coronati SVLS 2020
Všetci všeobecní lekári na Slovensku

Za vysokú profesionalitu, odbornosť, ľudskosť a osobné nasadenie počas pandémie COVID-19 v roku 2020 na Slovensku

Titul Laurea coronati SVLS 2019
MUDr. Marta Ľuptáková, PhD., Martin

Za dlhoročný mimoriadny prínos vo vzdelávaní vrátane konzultačnej činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre všeobecných lekárov v Slovenskej republike

Titul Laurea coronati SVLS 2018
MUDr. Karin Letková, Ružomberok

Za odvahu a zásadovosť pri presadzovaní zákonných požiadaviek všeobecných lekárov proti protiprávnemu postupu a porušovaniu ich práv pri vykonávaní ambulantnej pohotovostnej služby v Ružomberku v roku 2018

Titul Laurea coronati SVLS 2017
MUDr. Zlatica Nemcová, PhD., Bratislava

Za celoživotný prínos a výraznú podporu rozvoja všeobecného lekárstva a odbornú prípravu stoviek všeobecných lekárov počas vedenia Katedry všeobecného lekárstva SZU v Bratislave

Zdroj a foto: SVLS/AVLS