Pozvánka č. 1 – Kongres SVLS 2022 v Šamoríne: “Smart ŠDTP” a postkovidový syndróm v ambulantnej praxi

Pozývame Vás na najväčšie a odborne najvyššie cenené podujatie všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) 2022, ktorý sa bude konať v dňoch 3.6. – 6.6.2022 v kongresovom komplexe X-bionic sphere v Šamoríne.

V nasledujúcich dňoch budeme uverejňovať  zaujímavé “chuťovky” z programu Kongresu SVLS 2022 v Šamoríne, ktorý vytvorili všeobecní lekári špeciálne pre všeobecných lekárov.

Medzi spíkrami budú ako zvyčajne prevládať naši skúsení kolegovia, všeobecní lekári. Prednášky, panelové diskusie, workshopy a postery budú zamerané ako je už v SVLS zvykom na správnu prax, vyhneme sa zbytočnému teoretizovaniu aj “mitochondriálnej úrovni” riešených otázok a odpovedí.

Príďte do Šamorína už v piatok popoludní – budeme mať Lekársku izbu SVLS/AVLS a uskutočnia sa aj voľby členov Výboru a Dozornej rady SVLS.

Elektronická registrácia na Kongres SVLS 2022 je možná ešte nasledujúcich 10 dní na www.svls.sk

 

Originálna aktivita SVLS pod gesciou MUDr. Martiny Jandzíkovej “Smart ŠDTP” prinesie analýzu novozverejnených ŠDTP MZ SR – čo obsahujú, sú realizovateľné či majú praktický význam. Čo prinášajú pacientovi a čo lekárovi? Sú medicínsky a právne bezpečné? Sú finančne kryté?

Postkovidový syndróm trápi mnohých našich pacientov. O čo v skutočnosti ide? Aké orgány postihuje a čo o ňom vieme? Ako a či vôbec je možné liečiť a vyliečiť ho? … a ďalšie zaujímavé otázky a odpovede, ktoré všeobecných lekárov zaujímajú…

 

   PIATOK 3.6.2022 

                                 Kongresová sála ENERGY

 15.00 – 17.00

Registrácia

 

15.30 – 17.00

Lekárska izba Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)

Predsedajúci a moderátori: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, MUDr. Iveta Malíková, MPH

Témy: Diskusia k aktuálnym otázkam z ambulancií všeobecných lekárov na Slovensku

 

17.00 – 20.00

Členská schôdza Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Voľby do Výboru a Dozornej rady SVLS 2022

 

 

 

SOBOTA 4.6.2022

                                                              Kongresová sála VICTORY

 

8.00 – 9.00

Štandardný diagnostický a terapeutický postup – „smart ŠDTP“ pre GPs    

Predsedajúci a moderátor:  MUDr. Martina Jandzíková

 

Panelová diskusia                                                                                                              60 min.

MUDr. Peter Bakič, ambulancia všeobecného lekárstva, Zavar

MUDr. Eva Béresová,  ambulancia všeobecného lekárstva, Starý Smokovec

MUDr. Miriam Holendová,  ambulancia všeobecného lekárstva, Prievidza

MUDr. Martina Jandzíková, ambulancia všeobecného lekárstva, Žilina

 

Témy: Štandardné postupy v angiológii. Periférne artériové ochorenie dolných končatín (PAO) a SOP. Kritická končatinová ischémia : Úloha všeobecného lekára v diagnostike a manažmente PAO dolných končatín. Využitie ABI v klinickej praxi.  Štandardné postupy v obezitológii. Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku – 1. revízia. Klasifikácia a diagnostika obezity – aké sú kompetencie všeobecného lekára? Terapeutické postupy na liečbu  obezity. Aké sú možnosti farmakologickej liečby obezity na Slovensku?  Vykonateľnosť ŠDTP na diagnostiku a liečby obezity v klinickej praxi – aké sú skutočné možnosti na komplexný manažment obezity? Štandardné postupy v infektológii. Aké sú kompetencie všeobecného lekára v diagnostike lymskej boreliózy?  Indikácia a interpretácia vyšetrenie hladín protilátok. Terapia lymskej boreliózy v ambulancii všeobecného lekára a kritériá pre preventívne podávania antibiotík po prisatí kliešťa na hostiteľa.

 

9.10 – 10.10

Postkovidový syndróm po prekonaní infekcie SARS-CoV-2 COVID-19 – multiorgánové ochorenie

Predsedajúci a moderátor: MUDr. Gabriela Juríková

 

Postkovidový syndróm – rôznorodosť klinických prejavov v ambulancii všeobecného lekára     15 min.

MUDr. Gabriela Juríková, ambulancia všeobecného lekárstva, Šaľa

PostCOVID-19 syndróm (aj) z pohľadu pneumoftizeológa               15 min.

MUDr. Dana Lauková, PhD., pneumoftizeologická ambulancia, Fakultná nemocnica, Nitra

Postihnutie nervového systému po infekcii SARS-CoV-2                             15 min.

MUDr. Martina Chovancová, MUDr. Marek Krivošík, prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., II. neurologická klinika, LF UK a UNB, Bratislava

Diskusia                                                                                                                     15 min.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)