Kontrola zo zdravotnej poisťovne

V jedno ráno a práve na začiatku týždňa v pondelok nám zavolali z Krajskej pobočky VšZP, že k nám prídu na kontrolu. Najskôr v hlave panika. Potom som sa spýtala, čo budú kontrolovať. Odpovedali, že výkony nad rámec kapitácie a skórovanie. Oznámili mi, že by chceli prísť vo štvrtok o 12-tej hodine, ale to by už bolo v čase, keď sme po rušnom dopoludní (cca 60-70 riešených pacientov) celkom slušne unavené. Preto som síce potvrdila termín, ale s požiadavkou na zmenu času na 8. hodinu, keď sme ešte v plnej kondícii. So sestričkou sme tri dni poriadne nespali, námatkovo sme kontrolovali zdravotnú  dokumentáciu, či máme všetko v poriadku a či sú vytlačené všetky preventívne prehliadky atď.

Nastal deň D, presne v stanovenom čase u nás zaklopali dve pracovníčky VšZP z revízneho oddelenia  a preukázali sa poverením na kontrolu výkonov nad rámec kapitácie za obdobie január a február 2019. Mali dva zoznamy. Z prvého zoznamu si pozreli prvých 15 zdravotných dokumentácií, z druhého už len jednu. Všetky preventívne prehliadky a jedno kontrolované skórovanie dyslipidémie sme mali riadne zapísané, zaznamenané, zaskórované a k tomu boli pripnuté výsledky odberov, EKG a prípadne ABI. Tým bola kontrolná činnosť ukončená.  Bol nám vytknutý len jeden nedostatok a to, že sme pri preventívnych prehliadkach nemali informovaný súhlas podpísaný pacientom. Dohodli sme sa, že chýbajúce informované súhlasy sa doplnia. Revízne lekárky VšZP mi vysvetlili, že toto opatrenie je  hlavne na moju ochranu. Oficiálny verdikt z tejto kontroly VšZP bol znel: „Vykonanou kontrolou nebolo u kontrolovaného poskytovateľa zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ani ostatných predpisov vydaných na ich základe, týkajúcich sa poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zmluvne dohodnutých podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti.“

Príslušná kontrola dopadla nad naše očakávanie, bez zbytočného stresu, adresne a profesionálne. To, čo sme zdravotnej poisťovni vykázali, bolo riadne spracované a reálne spravené. V tejto reálnej situácii pri kontrole zdravotnej poisťovne sa ukázalo, ako veľmi pomohli Akadémie medicínskeho vzdelávania a Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS). Som v nej krátko – zatiaľ  iba 7 mesiacov, ale počas tejto doby som postupne úplne zmenila charakter práce v ambulancii. AVLS mi ukázala cestu, ako mám na proces riadenia ambulancie nazerať a robiť veci správne a hlavne v súlade s Odbornými usmerneniami. Ako zlepšiť prácu v našej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých aj komunikácie so špecialistami. Pomohla mi nielen priama účasť na Akadémiách medicínskeho vzdelávania, ako aj prehľadne vytvorená stránka AVLS s odbornými radami, ale taktiež ochota a pomoc kolegov z AVLS, ktorí mi vždy vecne a radi pomohli. Za to všetko im patrí vďaka.

 

Autor: MUDr. Zuzana Ostrolucká, všeobecná lekárka pre dospelých, Nové Zámky

Foto: archív autorky