Kto je zodpovedný za to, že pacient by si mal zaplatiť za povinné očkovanie proti tetanu?

Všeobecní lekári, ktorí potrebujú vykonať u svojich pacientov povinné očkovanie proti tetanu, sú zmätení. Výkon povinného očkovania a očkovaciu látku si pacient neuhrádza, je plne preplácaná z verejného zdravotného poistenia. Teda … mala by byť podľa platného zákona. A predsa nie je.

Očkovacia látka Imovax nie je na trhu dostupná a ostatné očkovacie látky zdravotné poisťovne pacientom nepreplácajú. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) totiž nepripravilo kategorizáciu tak, aby takáto situácia nenastala.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) sa preto obrátila na MZ SR so žiadosťou o zabezpečenie úhrady povinného očkovania proti tetanu a záškrtu. Rozhodnutie MZ SR zatiaľ nie je známe.

Text žiadosti sa nachádza tu: Žiadosť o zabezpečenie úhrady povinného očkovania proti záškrtu a tetanu

Do vyriešenia tohto problému Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) odporúča všeobecným lekárom oboznámiť pacientov, u ktorých má byť očkovanie vykonané, so súčasnou situáciou. Je možné ju vyriešiť riešiť dvomi spôsobmi – ak je to možné, očkovanie pacienta odložiť alebo si pacient za očkovaciu látku pacient v lekárni zaplatí a očkovanie sa vykoná.

Do informovaného súhlasu v zdravotnej dokumentácii je potrebné v oboch prípadoch uviesť poučenie s jeho presným obsahom a požiadať pacienta o jeho podpísanie.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: fotolia.com