Ktoré doklady o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 sú platné a ktoré nie?

Všeobecní lekári pre dospelých nevydávajú žiadne “papierové potvrdenia” o prekonaní ochorenia COVID-19, a preto je nátlak na lekárov zo strany občanov zbytočný. Platné digitálne doklady generuje výhradne NCZI.

Pozitivita antigénového testu na COVID-19 u detí vo veku nad 12 rokov a 2 mesiace a dospelých občanov nie je akceptovaná ako dôkaz o prekonaní ochorenia COVID-19.

Doklady platné u dospelých občanov o očkovaní alebo prekonaní COVID-19 v SR a v zahraničí

1/ Preukaz o vakcinácii proti COVID – 19 : Digitálny COVID preukaz EÚ (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE)

a) Občan si ho stiahne do mobilného telefónu alebo PC z webu spravovaného NCZI www.korona.gov.sk

b) Digitálny preukaz je pre občana dostupný aj v mobilných aplikáciách všetkých zdravotných poisťovní.

Preukaz obsahuje všetky informácie o podanej očkovacej látke, poradí a celkovom počte vakcíny, typ a výrobcu vakcíny a dátum podania. Súčasťou preukazu sú aj informácie o držiteľovi potvrdenia (meno, priezvisko, dátum narodenia), QR kód na elektronické overenie očkovania oprávnenými osobami a jedinečný číselný identifikátor konkrétneho vydaného potvrdenia.

3/ Dočasný doklad o očkovaní proti COVID-19

Dočasné potvrdenie o podaní prvej, druhej alebo tretej dávke očkovacej látky proti COVID-19 vystavuje v papierovej podobe občanovi výhradne očkujúci lekár – lekár vakcinačného centra alebo očkujúci ambulantný lekár. Občanovi je vydaný v papierovej podobe a je podpísaný a opečiatkovaný očkujúcim lekárom. Očkujúci lekár je povinný vykonané očkovanie zahlásiť NCZI. Po tomto hlásení sa občanovi automaticky generuje digitálny preukaz o očkovaní, ktorý je možné stiahnuť do počítača alebo mobilného telefónu spolu s QR kódom z webu www.korona.gov.sk 

3/ Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (CERTIFICATE OF RECOVERY) – výhradne pozitívny RT-PCR test

a) Potvrdenie si občan môže stiahnuť v elektronickej podobe z webu NCZI www.korona.gov.sk  na 12.deň po zistení pozitivity RT-PCR testu. NCZI ho generuje výhradne na základe oficiálne vykonaného a POZITÍVNE vyhodnoteného RT-PCR testu na COVID-19. Potvrdenie sa negereruje na základe pozitívneho antigénového testu alebo výsledku samotestovania doma.

b) Digitálne potvrdenie je pre občana dostupné aj v mobilných aplikáciách všetkých zdravotných poisťovní.

Potvrdenie obsahuje dátum pozitívneho testu, platnosť potvrdenia od a do konkrétneho dátumu, kedy stráca platnosť (180 dní), informácie o držiteľovi potvrdenia (meno, priezvisko, dátum narodenia), QR kód na elektronické overenie potvrdenia oprávnenými osobami a jedinečný číselný identifikátor konkrétneho vydaného potvrdenia.

Pokiaľ bol občan diagnostikovaný ako pozitívny antigénovým testom, je potrebné potvrdiť výsledok absolvovaním RT-PCR testom. Podľa platnej legislatívy môže NCZI vydať DIGITÁLNY COVID PREUKAZ EÚ O PREKONANÍ len na základe PCR testu (v zmysle legislatívy EÚ L_2021211SK.01000101.xml (europa.eu) ).
c) Správa o pozitivite RT-PCR testu medzi 0-12 dňom od testu do mobilného telefónu je tiež dokladom o prekonaní COVID-19, netreba žiadne papierové “potvrdenie” na 12.deň je možné si stiahnuť do mobilu elektronický COVID pass
Občan dostane do svojho mobilného telefónu správu z NCZI o pozitivite svojho RT-PCR testu, ktorá obsahuje všetky údaje vrátane originálneho čísla vykonaného testu, ktoré mu slúžia až do 12.dňa, kedy mu NCZI vygeneruje elektronický COVID pass o prekonaní ochorenia. Počas tohto obdobia je v karanténe a správa v mobile mu do vydania elektronického  COVID passu.

Deti do 12 rokov plus 2 mesiace fungujú v inom režime (uvedené nižšie), preto je potrebné, aby sa rodičia poradili s pediatrom svojho dieťaťa.

 

Čo neplatí ako doklad o prekonaní COVID-19?

Fotografie alebo skeny či “potvrdenia”obsahujúce údaje o pozitívnom antigénovom teste, pozitívnom teste zo “samotestovania” alebo údaje o hladine protilátok proti COVID-19 nie sú na Slovensku ani v krajinách EÚ akceptované ako dokument o prekonaní ochorenia COVID-19. Pozitívny antigénový test je potrebné potvrdiť RT-PCR testom.

Všeobecní lekári pre dospelých nevydávajú na základe takýchto informácií žiadne papierové potvrdenia ani digitálne doklady o prekonaní ochorenia COVID-19, a preto je nátlak na lekárov zo strany občanov zbytočný. Platné digitálne doklady generuje výhradne NCZI.

 

Od 22.11.2021 sa mení vyhláškou ÚVZ SR klasifikácia OP (očkovaný/prekonaný)

Režim kompletne zaočkovaných osôb sa od pondelka (22. 11.2021) mení na režim OP (očkovaný/prekonaný). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR:

Pod pojmom OP (očkovaní/prekonaní) rozumie:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
  • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021)
  • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
  • deti do 2 rokov veku;
  • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)

Foto: fotolia.com