Lekárska izba SVLS/AVLS 24.4.2021 – všeobecní lekári opäť spolu a s novými informáciami

Dňa 24.4.2021 sa opäť uskutočnili tak ako pravidelne každý mesiac obľúbené stretnutia všeobecných lekárov Moja ambulancia a Lekárska izba SVLS/AVLS. Stretli sa stovky všeobecných lekárov, o odborný program mali záujem aj viacerí špecialisti z rôznych medicínskych odborov. Vysielali sme z profesionálneho štúdia SVLS/AVLS, pretože stále trvá núdzový stav a nemohli sme sa ešte stále stretnúť osobne. Nič to však neubralo zo skvelej a príjemnej atmosféry.

Priamo zo štúdia sa kolegom prihovárali členky Výboru SVLS/AVLS Iveta Malíková, Martina Jandzíková a Monika Palušková. I. Malíková informovala o novinkách v legislatíve v súvislosti s kúpeľnou liečbou u pacientov po prekonaní COVID-19 a M. Jandzíková sa venovala súvislostiam pri zmene spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.

Virtuálnymi hosťami odborného programu boli internistka L. Gombošová a kardiologička A. Vachulová, ktoré sa vo svojich prezentáciách venovali novým poznatkom a súvislostiam črevného mikrobiómu a kardiovaskulárneho zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Na tradičnej Lekárskej izbe SVLS/AVLS sa M. Palušková venovala chybám pri preskripcii v súvislosti s novými indikačnými obmedzeniami pri predpise NOAK-ov, preskripcii neregistrovaných liekov a novým ustanoveniam zákona č. 362/2011 Z.z. “o lieku”, ktoré sú od 13.4.2021 platné pre ambulantnú prácu všeobecných lekárov.

Jeden dôležitý odborný odkaz – SPC lieku stojí vždy nad nezmyselnosťou zákona a tzv. “pseudokovidovým receptom”- v záujme bezpečnosti lekára aj pacienta!

V diskusii sme sa venovali množstvu zaslaných otázok z ambulantnej praxe všeobecných lekárov vrátane vykazovania pre zdravotné poisťovne.

Za podujatie boli účastníkom pridelené 3 kredity CME. Pripájame zopár fotografií zo zákulisia včerajšej aj predchádzajúcich Mojich ambulancií a Lekárskych izieb SVLS/AVLS. Stretneme sa zas už onedlho. 🙂

Ďakujeme všetkým za príjemnú neformálnu atmosféru. Bolo nám spolu opäť veľmi fajn … 🙂

Zdroj: SVLS/AVLS

Autor: SVLS/AVLS