Lekárska izba SVLS na Táloch bola super. Onedlho sa stretneme v Žiline, Košiciach a opäť na Táloch.

Akadémie medicínskeho vzdelávania Fóra artériovej hypertenzie sa počas tohto víkendu zúčastnilo vyše 100 frekventantov. Atmosféra bola ako vždy vynikajúca – mnoho prínosných informácií, na prax zamerané workshopy, individuálne vzdelávanie, kazuistiky. Privítali sme medzi sebou veľa nových tvárí a stretli sa aj priatelia a kolegovia, ktorí sa na seba už vopred dlho tešili. Podrobne sme sa venovali diagnostike a liečbe artériovej hypertenzie, vykazovaniu pre zdravotné poisťovne, právu a legislatíve, pracovnej zdravotnej službe či akútnym stavom súvisiacim s artériovou hypertenziou. Skvelá atmosféra Akadémie je zachytená na našich fotografiách.

V sobotu popoludní sa všeobecní lekári stretli na 1. banskobystrickej Lekárskej izbe SVLS. Hostiteľom bol zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja, všeobecný lekár MUDr. Henrich Hazucha. Všeobecní lekári sa venovali predovšetkým právnym súvislostiam pripojenia našich ambulancií k eZdraviu aj zmluvám so zdravotnými poisťovňami.

Pre veľký záujem a neustále sa opakujúce žiadosti o zorganizovanie Lekárskych izieb SVLS v ďalších mestách sa organizátori rozhodli uskutočniť lekárske izby v najbližších týždňoch v Žiline, Košiciach a opäť na Táloch.

Stretneme sa :

1. košická Lekárska izba SVLS – 7.marec 2018 v Košiciach, registrácia: svls.keli@gmail.com

1. žilinská Lekárska izba SVLS – 8.marec 2018, hotel Slovakia, 1. poschodie, Žilina, 15.30 – 17.30 hod., registrácia: svls.zali@gmail.com

Miesta konania upresníme – sledujte stránku SVLS www.svls.sk

2. banskobystrická Lekárska izba SVLS – 17. marec 2018, hotel Partizán, Tále, 14.30 – 16.30 hod., registrácia: svls.bbli@gmail.com

Prosíme, aby ste pri registrácii uviedli Vaše meno, priezvisko, bydlisko/pracovisko a ID SLK.

Registrácia na mieste z kapacitných dôvodov nie je možná. Vaša registrácia bude potvrdená odpovedným mailom.

Budeme si ako vždy radiť a pomáhať si. Máme podobné problémy, a predsa je každý región iný. Vieme to. Žijeme v nich.

Registrácia na Lekárske izby SVLS v Žiline a Košiciach bude ukončená dňa 5.marca 2018, na Lekársku SVLS na Táloch dňa 13.marca 2018.

 

Autor: poly

Foto: Michal Kovár