Manuál na správne vykazovanie prístrojových vyšetrení pre Union

Členovia AVLS/SVLS majú od 1.1.2019 platné nové dodatky s Union zdravotnou poisťovňou, a.s.

Vzhľadom na nové zmluvné a cenové podmienky vrátane preplácania prístrojových vyšetrení v našich ambulanciách sme uverejnili správny postup pri ich vykazovaní.

Všetky dôležité informácie nájdete na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Zdroj: AVLS/SVLS

Foto: fotolia.com, AVLS